Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – A KISFALUDY TÁRSASÁGNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. november 28.
 
  A Tekintetes  
  Kisfaludy-Társasághoz  
  Hamlet fordítását benyújtja  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Tisztelt Társaság!  
  Ezennel szerencsém van benyújtani Hamletet, birálat alá.
n
Jegyzet
Ezennel szerencsém van benyújtani Hamletet, birálat alá
. – Lásd Bayer 1909.a I. 224–233.; AJÖM VII. 81–241. és 385–406.; Dávidházi 1989. 182–183.; Géher 2005. ; Kállay 2007.
Nem, mintha már teljesen elégült volnék dolgozatommal: de, mivel a biráló szót kivánnám hallani, mielőtt végső javitás alá veszem. Sok helyütt nem birtam, több helyütt nem akartam hívebben, a magyarság
emphasis
Beszúrás
n
Jegyzet
emphasis
– hangsúly, kifejező erő (gör.)
és érthetőség rovására. Akármint van, várom itéletemet.
n
Jegyzet
Akármint van, várom itéletemet.
1866. nov. 28.: „64. A titkár bemutatja Hamletet
Arany János
Arany János
, és IV. Henrik két részét
Lévay József
Lévay József
fordításában: a Társaság az elsőt, minden birálat nélkül, a
Shakespeare
Shakespeare, William
kiadásba fölvétetni határoza, az utóbbit pedig
Hunfalfy Pál
Hunfalvy Pál
és Szigeti Józseftagok birálata elé bocsátja.” A Kisfaludy Társaság jegyzőkönyvei, 1865–1871. MTA K Kt Ms 5768. – „A Kisfaludy társaságnak utóbbi nyilvános ülésében a többi között két Shakespeare mü forditásának elfogadása jelentetett be
Arany János
Arany János
és
Rákossi
Rákosi Jenő
 [!]
[sic!]
Jenő
Rákosi Jenő
től.” ( PN 1866. dec. 1. Különfélék 1866. dec. 29.: „73. Hamlet Arany Jánosféle fordításából mutatványok olvastattak föl.” A Kisfaludy Társaság jegyzőkönyvei, 1865–1871. MTA K Kt Ms 5768.
 
  Maradván teljes tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, nov. 28án 1866  
  A tisztelt Társaságnak  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
Beszúrás
 
 

Megjegyzések:

A XV. kötet egy (elveszett), a XVIII. két, kötetünk egy AJ-levelet tartalmaz.