Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1867. január 5. és 9. között
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
tájékoztatást adott az új besorozási rendelet végrehajtásának helyi követelményeiről és megküldte az igazolást
Arany László
Arany László
korábbi sorozási felmentéseiről. Kérdezi,
Arany
Arany János
nak múlhatatlanul szüksége van-e arra az összegre, amelyet
Geyer
Geyer Rudolf
nek januárban kell a földbérlés évnegyedi díjaként befizetnie.
 
 

Megjegyzések:

Elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nak, 2079. 1867. jan. 3.: „Ily állapotában a dolgoknak, nem marad más hátra, mint ott, a sorozásnál kisérteni szerencsét. De mikor lesz az? A már kitűzött sorozási határidőn kell-e megjelenni? (Mi azt sem tudjuk, mely nap lesz az) – Vagy újabb határidőt fognak tüzni? Erre nézve, te vagy
Kálmán
Széll Kálmán
szíveskedjetek azonnal tudósitni bennünket, mihelyt nálatok tudva lesz, hogy a fiú lemehessen, s valahogy szökött katonát ne csináljanak belőle. A másikra nézve, tudni illik mily módon, és eszközökkel, lehetne szert tenni egy »untauglich«-ra:
[szerkesztői feloldás]
alkalmatlanra (né.)
a te szives tanácsodat, és közbenjárásodat kérem. Én a fiút »cum sufficientibus«
[szerkesztői feloldás]
a szükséges dolgokkal (lat.)
fogom leküldeni; de igen szivesen venném, ha ajánlott levélben addig is tájékoznál engem a körűlményekről, hogy tudhassam mily féle apparatus
[szerkesztői feloldás]
hozzávaló (lat.)
szükséges. Addig semmit sem tehetek itt.” –
AJ
Arany János
Ercsey Sándornak, 2085. 1867. jan. 11.: „Immár a bizonyitvány kezünkben van (fogadd szives köszönetemet érte)”; „Azt kérded, nyilatkozzam szintén, van-e múlhatatlan szükségem a
Geyer
Geyer Rudolf
által e hóban fizetendő angáriára
[szerkesztői feloldás]
negyedévi bérleti díjra
.”