Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Nagykőrös, 1867. január 10. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
előadást kíván tartani a filozófiai, törvény- és történettudományi osztályok január 21-i ülésén; feltehetőleg ezzel kapcsolatban különböző kérdéseket tesz föl
 
 

Megjegyzések:

Elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
nak, 2084. 1867. jan. 10.: „Leveled kézbesítettem
Toldy
Toldy Ferenc
nak, ki kérdéseidre semmi felvilágositást még nem adott. Hogy jan. 21-re bejegyezzelek, az teljes lehetetlen, miután azon osztályban már van bejegyezve vagy tizenkettő (köztük apád is) s a sor kitűzés annál complicáltabb, mert a 3 osztály értekezletének kellene kijelölni, mi mikor adassék el: azok pedig soha össze nem gyűlnek. Ha találok egy kis rést, majd odaszúrom, és tudatom veled.”