Aranysárkány fejléc kép
 
EÖTVÖS JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1867. február 12.?
n
Jegyzet
1867. február 12.?
– A keltezetlen levelet
Eötvös
Eötvös József
AJ
Arany János
titoknokká választása (1865. jan. 26.) és az Akadémia épületébe való költözése (1867. ápr. 22.) között írta. Az Akadémiai Almanach ban a temetésekre vonatkozóan ez állt: „Ha a halál esete Budapesten adja magát el: a megholtnak rokonai, osztálybeli társai-, barátai vagy szomszédaitól várja az akadémia, hogy a temetés napja- és órájáról késedelem nélkül értesítsék a titoknoki hivatalt, mely azt azonnal tudtokra adatja valamennyi Budapesten levő tagoknak, hogy az akadémia termeiben összegyűlvén, s innen testületileg indúlván a gyász házához, társok temetésén fekete ruhában, minél számosabban megjelenjenek.” ( 1866. 157.)
AJ
Arany János
titoknoki és a sajtó jelentései szerint az Akadémia következő magyar tagjai haltak meg 1865-ben: Torkos Sándor (júl. 5. Sopron), Bugát Pál (júl. 9. Budapest), id. Bartal György (szept. 20. Pozsony) és Mészáros Imre (szept. 20. Bécs). ( AJÖM XIV. 125. ) – 1866-ban:
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
(jan. 10. Pozsony),
Kiss Károly
Kiss Károly
(febr. 17. Budapest),
Gaal József
Gaál József
(febr. 28. Budapest),
Esterházy Pál
Esterházy Pál
(máj. 21. Bécs), Zsarnay Lajos (jún. 13. Miskolc),
Zádor György
Zádor György
(aug. 17. Budapest),
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
(szept. 9. Budapest), Scitovszky János (okt. 19. Esztergom) és Palugyay Imre (dec. 7. Pozsony). (Ugyanott 213.) – 1867-ben (ápr. 22-ig)
Pákh Albert
Pákh Albert
(febr. 10. Budapest),
István nádor
Habsburg-Lotharingiai István Viktor
-főherceg (febr. 19. Budapest), Lonovics József érsek (márc. 13. Budapest) és Purgstaller József (ápr. 11. Budapest). (Ugyanott 282.) Az akadémikusok
AJ
Arany János
-hoz készültek, aki az Üllői u. 7. alatt lakott, hogy – ez a feltevésünk – együtt menjenek el búcsút venni az elhunyt lakására. A következő budapesti címeket ismerjük: Bugát Pál: Kötő u. (ma Piarista köz) 5.,
Kiss Károly
Kiss Károly
: Szép u. 3.,
Gaál József
Gaál József
: Kecskeméti (Magyar) u. 10.,
Zádor György
Zádor György
: Duna u. 3.,
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
: Országút (Múzeum krt.) 26.,
Pákh Albert
Pákh Albert
: Magyar u. 1.,
István nádor
Habsburg-Lotharingiai István Viktor
: Budavár és Purgstaller József: Városház tér (a Vörösmarty tér közelében). Az Üllői úthoz legközelebb es lakcímek közül
Gaal József
Gaál József
é a Kecskeméti (Magyar) u. 10.,
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
é az Országút (Múzeum krt.) 26. és
Pákh Albert
Pákh Albert
é a Magyar u. 1.
AJ
Arany János
1866. márc. 1-jén
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
hez szóló levele kizárja az elsőt, hiszen az fél 3-ra gyűjtötte össze a gyászolókat az Akadémia épületében;
Czuczor
Czuczor Gergely István
kolerában halt meg, és ez lehetetlenné tette a személyes búcsút. Feltevésünk szerint
Pákh Albert
Pákh Albert
1867. febr. 13-i búcsúztatásáról lehet szó: ezt érdemei és népszerűsége egyaránt alátámasztják;
Eötvös
Eötvös József
zárómondata pedig a délután 4 órakor kezdődő temetésre vonatkozhat ( PN 1867. febr. 12. ). Megjegyzendő, hogy a Pesti Napló tudósításai szerint – az
István nádor
Habsburg-Lotharingiai István Viktor
ét kivéve – valamennyi budapesti temetés délután történt.
 
  Én ugyan azon uraknak megoszlassát igen tulzottnak tartom, hogy azonban n e mondassák miként én rontottam el az Akademia gyászának ünnepélyességét, kérlek hivasd össze a tagokat holnap fel kilenczkor az Akademiához honnan hozzád elmehetünk Ha az inasokat mind azonnal szétküldöd még ma megtudhatja minden tagunk. Jó lesz azonban az íven megjegyezni, hogy akik nem jöhetnének az Akademia nagy kapujánál várjanak reánk.  
  hived
Eötvös
Eötvös József
 
 

Megjegyzések:

Eötvös József
Eötvös József
(1813–1871): az Akadémia másodelnöke (1855), elnöke (1866), a Kisfaludy Társaság elnöke (1860); 1867. febr. 20.–1871. febr. 2.: vallás- és közoktatási miniszter. A XVI. kötet 1 AJ- és 1 Eötvös-levelet, a XVII. 1 Eötvös-levelet, a XVIII. 1 AJ- és 1 Eötvös-levelet közöl. Ez a kötet 2 AJ- és 5 Eötvös-levelet tartalmaz.