Aranysárkány fejléc kép
 
LÓNYAY MENYHÉRT – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, 21. Marz. 867.  
  Tisztelt Barátom!  
  Becses leveledre az elsö szabad pillanatot használva, válaszolok. Nekem nintsen ellenemre ha az akademia palotájában a szállást elfoglalod, – sött illendönek se tartom ha Te oly messze laksz az akademiátol; egyedül meggondolandó kérdés valyon nem othoniasabban fognád é magad érezni a szomszéd bérházban. – Nekem a tervem az volt elis mondám Báró
Eötvös
Eötvös József
nek. Adjuk ki a palotabeli szállást jó áron, ugyhiszem ki lehetne adni most drágábban is, mint azt
Gr Waldstein
Waldstein-Wertenberg János
fizeti. Neked emeljük fel szállásbéred 800 forintrol 1200 frtra, dispositiodra
n
Jegyzet
dispositiodra
– rendelkezésedre (lat.)
teszük a bér házban bár mily szállás választását, – ha 8–900 forintos szállás
[törölt]
« n »
N
Beszúrás
eked elég lenne pár száz forintot Te is nyernél, az akademiának is maradna valami. –  
  De ez mind csak nézet, illőnek, méltányosnak hiszem, hogy Te
foglnád
Szerkesztői feloldás: foglalnád
el a palotában lévö szállást s nintsen senkinek nekem legkevésbé ez eránt észrevételem.  
  A jegyzkönyvi pontot visza em
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
kérlek mond meg
Toth Lőrincz
Tóth Lőrinc
barátomnak, keressen fel a convensiora
n
Jegyzet
convensiora
– szerződésre (lat.)
vonatkozó adatokkal s a hiányzó pontot szerkeszteni fogom.
n
Jegyzet
A jegyzkönyvi pontot visza em
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
kérlek mond meg
Toth Lőrincz
Tóth Lőrinc
barátomnak, keressen fel a convensiora vonatkozó adatokkal s a hiányzó pontot szerkeszteni fogom
– Az 1867. jan. 27-i Igazgatósági ülésen
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
alelnök az akadémiai pénztár átalakítását javasolta, amely ügyben „formulázott indítványt fog tenni”; továbbá hogy „a fizetéseket, úgy a bevételeket mint kiadásokat egy ezzel megbízandó pénzintézet, nevezetesen az ezen munkára minden külön díj nélkül ajánlkozó magyar földhitelintézet teljesítse
[szerkesztői feloldás]
. Az Igazgató Tanács helyeselvén az elterjesztett eszmét, az indítványt tevőt, a grófFestetics György igazgató tag excellentiáját felkéri, hogy a pénztárnokkal
[szerkesztői feloldás]
azaz
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
celazaz
együtt formulázott javaslatot készítni szíveskedjenek, mely életbeléptetés előtt az Igazgató Tanács jóváhagyása alá terjesztessék.” AkÉrt 1867. 37– 38.
Adatok nélkül én se csinálhatom meg,  
  tisztelö híved  
 
LónyayMenyhért
Szerkesztői feloldás:
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1867. márc. 20-i levelére (2099.)