Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZINNYEI JÓZSEFNEK
Pest
Budapest
, sept. 18. 1867.  
  Tisztelt Uram!  
  Becses megkeresése folytán csak rövidre szabhatom válaszomat.  
  Nekem magamnak is volt volna alkalmam nehányszor, külföldi felszólitásra, életrajzi adatokat küldeni,
n
Jegyzet
Nekem magamnak is volt volna alkalmam nehányszor, külföldi felszólitásra, életrajzi adatokat küldeni
AJ
Arany János
magánlevelezésében nem találtuk ennek nyomát; feltehetőleg akadémiai vagy a Kisfaludy Társaságon keresztül való, hivatalos úton történtek ilyen kezdeményezések.
de csekély fontosságot látván abban, hogy ilyes adatok, az iró bővebb ismertetése nélkül, lexikoni összeállitásban, világszerte összegyüjtetnek, mindannyiszor elmellőztem a felhivásnak megfelelni,
n
Jegyzet
mindannyiszor elmellőztem a felhivásnak megfelelni
– Egy – magyar kérésre megírt – választ ismerünk:
AJ
Arany János
1850 legvégén küldte el önéletrajzát
Kertbeny Károly
Kertbeny Károly Mária
nak
Lipcsé
Lipcse
be, aki azt Erzählende Dichtungen von Johann Arany c. művének (
Leipzig
Lipcse
,
L. F. Herbig
Herbig, L. F.
, 1851) bevezetésében ismertette ( AJÖM XV. 684–689.).
Thalès Bernard
Bernard, Thalès
ennek alapján mutatta be
AJ
Arany János
-t Histoire de la Poésie c. munkájában (
Paris
Párizs
, Dentu, 1864). Lásd Korompay 2005.
oly reményben, hogy így nevem, a nagyobbrészt speculatióra, és csak is arra, számított gyüjtelék halmazból kimarad. De miután, az Ön közleményéböl is látom, hogy ez urak nem átallják ott ahol nincs, adatokat puszta gondolomra is fölvenni, miután főleg az Ön szives felszólítását hallgatva mellőzni nem kivánom: tehát álljon itt, hogy én születtem 1817. márcz. 2án, fiam
Arany László
Arany László
született 1844 márcz. 22-én. juris doctor, hites ügyvéd, s a magyar földhitelintézet igazgató tanácsának jegyzője a Kisfaludy-társaság tagja. Az én biographiám elég bőven s eléggé szabatosan megolvasható
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
nél
[törölt]
« , »
]: „A Magyar Költészet Kézikönyve. IId. kötet.
Pest
Budapest
. 1857.  
  Maradván  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Szinnyei József
Szinnyei József
(1830–1913): bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész