Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – RÁTH MÓRNAKPest dec. 17. 1867.  
  Tisztelt Kiadó Úr!  
  A pár nap ótai levélváltásunk
n
Jegyzet
A pár nap ótai levélváltásunk
– Ezek szerint
Ráth
Ráth Mór
AJ
Arany János
dec. 15-én elküldött két levele (2135. és 2137.) között válaszolt, majd a második után elküldte a honoráriumot.
alkalmával kifejlett egyességünk szerint, az összes műveim előfizetési arányából származható követelésem kielégitéséül, a küldött kétszázötven o. é. forintot hiány nélkűl át vettem, miről ezennel tudósítom.  
  Tisztelettel  
  Önnek  
  igaz jó akarója  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János