Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. január 2.
 
  Kedves jó
János
Arany János
om!  
  Minden tekintetben páratlan művedet kaptuk és szívesen köszönjük.
n
Jegyzet
Minden tekintetben páratlan művedet kaptuk és szívesen köszönjük
Arany János összes művei egy negyedrét kötetben.
Pest
Budapest
,
Ráth Mór
Ráth Mór
, 1867.
Minő hatást tett, legyen elég ennyit mondanom: az asszony örűlt!  
  Bele-tekintve levelébe: látom hogy okosan beszél, midőn a pilulák árát kérdezi, a szivesség is elég, a költség már tulság. Itt furcsa árakon vesszük ezt a pilulát.  
  Putnokon:
1ft
Szerkesztői feloldás: 1 ft
50 kr.  
  Rimaszombatban 1 ft 58 kr.  
 
Tornallyá
Tornalja
n: 3 ft !!!  
  Gyógyítsa be Isten lelketek sebét s adjon a multaknál nyájasabb napokat, a felder
ü
Beszúrás
lt évben! Lelkünk sz
er
Beszúrás
é
n
Beszúrás
t ölelü
n
Beszúrás
k, csókolunk benneteket!  
  Hanva, jan 2. 1868  
  hiv barátod  
 
TompaMihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  U.I. Láttad-e mely szamárságba vitt a
[szerkesztői feloldás]
fővár. lap.
[bizonytalan olvasat]
privát levelem nyomán, tudtom s akaratom ellen?
n
Jegyzet
Láttad-e mely szamárságba vitt a
[szerkesztői feloldás]
fővár. lap.
[bizonytalan olvasat]
privát levelem nyomán, tudtom s akaratom ellen?
Tompa
Tompa Mihály
1867. dec. 8-án helyreigazító cikket küldött
Vadnai Károly
Vadnay Károly
nak, a Fővárosi Lapok szerkesztőjének, amelyben az Áldor Imre által szerkesztett, A forradalom költészete című antológiát (1867) bírálta, saját, nem jól választott verseinek közlésére vonatkozólag; ez dec. 14-én meg is jelent ( TMLev II. 238. és 405.) Dec. 17-én írt levelében
Tompa
Tompa Mihály
azt kifogásolta, hogy magánközlésnek szánt nyilatkozatát publikálták, s helyreigazítást kívánt (
Vadnai
Vadnay Károly
nak, Ugyanott 240.); ugyanaznap
Szász Károly
Szász Károly
t, a Vasárnapi Ujság főmunkatársát is kérte, hogy lapja közöljön erről tájékoztatást (Ugyanott 241.). Eközben Áldor Imre válasza megjelent ( FL 1867. dec. 17. );
Tompa
Tompa Mihály
pedig dec. 18-án
Lévay
Lévay József
t, a Magyar Néplap szerkesztőségét (amelynek szintén elküldte a fentebbi nyilatkozatot) és
Vadnai
Vadnay Károly
t arról értesítette, hogy saját maga követte el a hibát: nem jelezte, hogy cikke nem publikus; ugyanekkor Nagy Miklósnak, a Vasárnapi Ujság szerkesztőjének írt levelében visszavonta
Szász Károly
Szász Károly
nak megfogalmazott korábbi kérését (Ugyanott 242–244. és 406.). A korántsem egyszerű ügynek
Tompa
Tompa Mihály
karácsonyi békéltető levele vetett véget (
Vadnai
Vadnai Károly
nak, 1867. dec. 24. Ugyanott 244–246.). Lásd
Bisztray Gyula
Bisztray Gyula
jegyzetét, TMLev II. 522.