Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. január 15.
 
  Kedves édes
János
Arany János
om!  
  Hogyan vagytok s éltek?  
  Szívességedből kaptuk a pilulákat; de hiba: hogy az árt meg nem irtad. Mi
Tornallyá
Tornalja
n 3 új forintjával fizettük üvegét.  
  Most nekem külön történetem van
Szász Károly
Szász Károly
barátommal. Igen jól esett meleg és méltányos czikkje s én ellágyulva irtam neki,
n
Jegyzet
jól esett meleg és méltányos czikkje s én ellágyulva irtam neki
Szász Károly
Szász Károly
–á–r– betűjeggyel megjelent, Tompa Mihály c. írása: VU 1868. 1. sz. jan. 5. 1–2.
Tompa
Tompa Mihály
levele: 1868. jan. 8. ( TMLev II. 257–258.)
valódi érzéssel de tudod: hogy idegbeteg vagyok.. Később megijedtem hogy hangom tán igen is ellágyult, gyermekes volt hogy többet mondottam mint lehetett s kellett volna; vissza kértem hát levelemet,
n
Jegyzet
vissza kértem hát levelemet
– az 1868. jan. 9-én írt III. levélben (ugyanott 260–261.) és a jan. 13-án küldött táviratban ( TMLev II. 265.)
de ö írt s levele lefegyverzett, meggyőzött.
n
Jegyzet
de ö írt s levele lefegyverzett, meggyőzött
Szász Károly
Szász Károly
1868. jan. 14-én válaszolt ( TMLev II. 266.)
Istenem! Hiszen nem is gyanítottam: hogy úgy szeretnek!  
  Csókolunk szivünkből lelkünkből. Én igen beteg vagyok.. Kérem az Istent végemért de még nem látja jónak elhozni azt. Pedig hozhatná. Sok beszéd helyett csak egy adatot: 15 hónap óta testi súlyom 37 fontot
n
Jegyzet
37 fontot
– csaknem 21 kg-ot
fog
Beszúrás
yott.  
  Isten legyen veletek!  
  Hanva jan 15.  
  hív barátod  
 
TompaMihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.