Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Tornallya
Tornalja
, 1868. január 23.
 
  Vonal. Linie ––––––––––––––– Szám Nr.–– MAGYARORSZÁG NÉMET AUSZTRIAI TÁVIRÁSZATI EGYLET Rendeltetés helye
Pest
Budapest
Adreßort  
  Szám Nr.–– UNGARN DEUTSCH ÖSTERR. TELEGRAFEN VEREIN Feladás helye
Tornalya
Tornalja
Aufgabsort  
  1868 Hó Jänner Monat  
 
Pénztári Osztály Szavak szám száma Cassa Class Wortzahl Nr. Feladás ideje Zeit der Aufgabe Érkezés ideje Zeit der Ankuft Hivatalos jegyzetek stb. Dienstliche Zusätze etc.
39
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
szó Worte jegy Chiffre 60 ár szó Taxw. nap óra percz napszaka Datum Stunde Minute Tageszeit nap óra percz napszaka Datum Stunde Minute Tageszeit
23 4 45 n 23 5 59 n
 
  TÁVIRAT. TELEGRAMM.  
 
Arany
Arany János
Titkárnak Pest, akadémia Palotája.  
  Képtelen bolond Sors gunÿja,
n
Jegyzet A szöveget a távirat lejegyzőjének helyesírása szerint közöljük.
beteg izgatottságom gÿümölcse, olvasva,
tompa
Tompa Mihály
,
madács
Madách Imre
szász
Szász Károly
, megdöbbentem, szép lenne, de nekem sorsmarta embernek nem lesze kudarc? errol az irántami hangulatrol ohajték tudni igazat ágÿamat őrzöm, idegen érthetésének felfoghatlann
[törölt]
« g »
á
Beszúrás
akartam tenni. Nagyon az. Ne nevess ki, ne itélj szorakozott beteg vagyok, leveleim felvilágositnák mikor lesz a gÿülés?
n
Jegyzet
mikor lesz a gÿülés
– Az Akadémia 1868. évi nagygyűléséről van szó, amelyen „Az osztály ajánlata elfogadtatik, s e nagy jutalom
Tompa Mihály
Tompa Mihály
összes költeményei 1863-ban megjelent VI-ik kötetének kiadatni rendeltetik.” (Nagygyülés, 1868. márc. 17. AkÉrt 1868. 91.)
Válaszolj ki
vanfizetve
Szerkesztői feloldás: van fizetve
 
 
Tompa.
Tompa Mihály
 
  Felvette: Aufgenommen durch: Stumps  
  Hogyha a sürgönyző egyszersmind a feleletet is kifizette, ezen távirat a felelet feladásánál elmutatandó.  
  Dieses Telegramm ist wofern von dem Aufgeber desselben die Gebühr für eine Antwortdepesche bezahlt wurde, bei der Aufgabe der letzteren vorzuweisen.  
  6764. sz. Posner Károly Lajostól
Pest
Budapest
en. 53. sz. Távirdai nyomtatvány