Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. január 23.
 
  Kedves jó
János
Arany János
om!  
  Én neked egy szamár telegrammot s levelet küldöttem; helyezd tudomásodon kivűl, mintha nem kaptad volna.  
  Mindennel így vagyok, mióta ez az iszony
 [!]
[sic!]
baj lélekben, idegben semmivé tett. Az első pillanatban csaknem önkivűliségbe esem, nagy, kis dolog felett. Igy jártam az
[törölt]
« á »
Á
Beszúrás
ldorféle dologgal, azután
Vadnay
Vadnay Károly
val; azután
Károly
Szász Károly
barátunkkal s végre most a jutalom-hirdetéskor, veled, elébb
Gyulay
Gyulai Pál
val.
n
Jegyzet
Az első pillanatban csaknem önkivűliségbe esem, nagy, kis dolog felett. Igy jártam az Áldorféle dologgal, azután
Vadnay
Vadnay Károly
val; azután
Károly
Szász Károly
barátunkkal s végre most a jutalom-hirdetéskor, veled, elébb
Gyulay
Gyulai Pál
val.
– Lásd
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
-nak 1868. jan. 2-án írt levelét (2141.) és Bisztray Gyula jegyzetét: TMLev II. 522.Áldor Imre (1838–1928): publicista, tanár, történelmi író. Vadnai Károly (1832–1902): író, újságíró, 1864-től a Fővárosi Lapok egyik szerkesztője. 1866- tól a Kisfaludy Társaság, 1872-től az Akadémia levelező, 1900-tól rendes tagja. A XVII. kötet 1 AJ- és 1 Vadnai-, a XVIII. 1 Vadnai-, kötetünk 1 AJ- és 2 Vadnai-levelet tartalmaz. –
Károly
Szász Károly
barátunk
:
Szász Károly
Szász Károly
 
  De ne csudáld! A mesével, a hihetlenséggel határos már a mi sorsunk. Több nap óta nem alszik ki nálunk a világ, s szegény nöm nem vetkezhetett le. Én
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
este 9–10 ora közt elszenderedem s 11–12 órakor felébredek, azután soha soha egy éjen úgy mint máson, nem alszom. E pokoli állapot kimerített; nem bírok járni
soly
Szerkesztői feloldás: s oly
idegrángatódzásaim
[törölt]
« hogy »
vannak: hogy az ösmeretlen, ki mellettem ül vagy áll: megijed tőlem. De ne bántsuk ezeket!  
  Elég az hozzá: hogy a pályázat kihirdetésének
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
(melyröl semmi gyanításom, tudomásom, sejtelmem se volt) olvasására, ismét a mondott rögtöni felindulás fogott el. Nem vagyok bolond lenézni azt, mi itt az emberre vá
r
Beszúrás
,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
b
Beszúrás
ár vele soha se tépeldtem;,
 [!]
[sic!]
azonban rögtön azon hívatlan, keresetlen árny vetődött lelkemre: hátha nem sikerűl? ez érzés hatása alatt irtam hozzád az említett szamárságokat.  
  Barátom! Ösmértem magamat, ösmér
t
Beszúrás
él te is. de nincs fogalmad arról az elveszésről öszverogyásról, testi és lelki képen értve, melyre az ép ember
is
Beszúrás
sülyedhet. Én vagyok a példa… Csudálod-e? 3 éves pokoli szenvedés, másfél év óta 37 fontot vesztett a test,
n
Jegyzet
másfél év óta 37 fontot vesztett a test
– Ez csaknem 21 kg-ot jelent.
csudálod-e lelki zavaraimat s ostobaság-tételeimet? Itt látom életem szelid angyalát, imádott nőmet; s micsoda testi s lelki állapotban....?!
ála
Szerkesztői feloldás: Hála
Istennek a p
a
Beszúrás
pír elfog
yo
Beszúrás
tt. Most épen két óra. Elnyomta ezeket a martírokat az ál
om
Beszúrás
, úgy írtam e nehány sort.  
  Szeress, szánj, Isten áldjon meg! január
2
Beszúrás
3k  
  híved  
 
Miska
Tompa Mihály