Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva,
1868. januar 3
[törölt]
« 0 »
1
Beszúrás
.  
  Kedves jó
János
Arany János
om!  
  Szíves, hosszú s barátságod érdekeltségét mutató leveledet vettem, mely mindent tisztába hozott, s felvilágosított előttem. Most már természetes minden, mit azelőtt nem értettem.  
  De hát csudálod-e nálam ezt? én távol vagyok attól a világtól; s ime azok
i
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: is
kik benne élnek – egy
Jókay
Jókai Mór
például – milyen bakokat lőnek!
n
Jegyzet
ime azok is kik benne élnek – egy
Jókay
Jókai Mór
például – milyen bakokat lőnek!
– Lásd
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1868. jan. 24. (2152.).
 
  A közlést olvastam én is,
e
Szerkesztői feloldás: de
nem tűnt fel, a most elmondott okból.
n
Jegyzet
A közlést olvastam én is, de nem tűnt fel, a most elmondott okból
– Címe: Az akademiai nagy jutalomra pályázó munkák lajstroma. A Hon 1868. jan. 15. Lásd
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1868. jan. 24. (2152.).
 
  Költeményeim VII fűzete 1867ben jelent meg; kár; igy nem pályázhatik tulajdonképen, pedig abban van
t
Beszúrás
án legtöbb tűrhető, jó versem; de azért se baj, mert mint igen érdekesen kifejted, az is pályázik m
o
Beszúrás
ralitér, mint i
r
Beszúrás
odalmi egyéniségemet
megalkotó rész. Azt igen csudálom, sőt megutköztem
 [!]
[sic!]
rajta: hogy nincs bírtokodban az a füzet; tisztán emlékezem: hogy +kötés alatt, megkűldöttem. Az ugyan csudálatos söt érthetlen volna, hogy épen Te ne kapj tőlem ilyesmit. Gondom leend: hogy rövid nap alatt
n
Beszúrás
álad legyen.  
  Leveled előttem van, ugy válaszolok, s minthogy ismét eljön egy tárgy mely már említve volt: én is mondok még valamit. Eszem a lelkedet, ily széles
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
ályázatnál
Szerkesztői feloldás: pályázatnál
csak ugy lehet kudarczról beszélni
[törölt]
« : »
,
Beszúrás
ha – mint magam is – nem ösmeretes az ember a dolgok csínyja-bínjával. S most már csak elhiheted: hogy felesleges baráti intésed s ovásod: Nosza, ne légy gyermek!  
  Mi telegrammomat illeti: nem csudálom hogy megdöbbentétt;
 [!]
[sic!]
szereteted s féltő, barátságod nyilatkozata volt az. Én is megdöbbenek magamtól szeretett
János
Arany János
om, nem azért mintha gyanúm volna: hogy az a híres 5ik kerék roszúl jár, vagy épen kiesett tengelyéből nálam; de azért: mert az egész lény –
[törölt]
« , »
s egyéniségnek kit
Tompa Mihály
Tompa Mihály
nak hívtak és ösmértek egykor, elmállását nyomorultúl elve
sz
Beszúrás
ését érzem. Mivel érdemlem? józan, mértekletes életet éltem; egész diákkoromat ide véve 3szor
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
voltam bekapva, úgy emlékezem. Nem dorbézoltam, nappallá téve az álom idejét; nem kártyáztam, kihagó nem voltam, (mert Isten előtt s
Arany
Arany János
nak mondom:
n
Beszúrás
em érintettem, még gondolatban, vágyban, álomban se érintettem mint nős ember, feleségemen kivűl más asszonyt.  
  És most mivé lettem?! mily pokoli testi és lelki kínokkal kell küzdenem; kivetve életem rendes kerékvágásaból
[törölt]
« , »
: hívatalomat nem vihetem, nem irhatok, dolgozhatom, elmélkedhetem, nem költhetek,! csak az irtoztató rém üldöz: semmivé lettél világos öntudattal testi s szellemi koldús vagy ten-hibád.
[törölt]
« . »
nélkül. A sorsot, gaz sorsomat így hallom gúnyolódni: Szép volna élni mint ezelőtt ugy-e? Jó volna meghalni is
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
! Nem kapod
n
Beszúrás
yomorult féreg kit embernek gúnyolnak, ki dicsekszel azzal: mit képeden
[törölt]
« képeden »
viselsz
!
n
Jegyzet
ki dicsekszel azzal: mit képeden
[törölt]
« képeden »
viselsz!
– „Teremté tehát az Isten az embert az képére, Isten képére teremté őt” (Móz I. 1:27.)
 
  Bocsáss meg e keserű kifakadásért! Most rimánykodtam – jan 30ra viradólag, éjfél után két órakor – ágyba, szegény virasztó nőmet,
[törölt]
« szegény »
halvány
Beszúrás
, lengő árnyamat, ki többet szenved miattam, láttomra, mint
am
Szerkesztői feloldás: magam
. Most irok
[törölt]
« neked »
en
Beszúrás
, lelkem szeretett barátja, most írom én ezeket neked! érts meg, ne itélj el, hanem
g
Beszúrás
y elnéző
, sőt szeress!  
  Ne csudáld e hangot, engem hetek óta virasztanak; 1, 1 ½, 3 orát 50 alszom, éjjelenként, olyan idegrángatódzások közt, hogy az idegen elfut előlem, mellőlem. Ily állapotban ne csudáld: ha
bt
Szerkesztői feloldás: bolondot
, vagy legalább olyat,
m
Beszúrás
iről maga se tudja micsoda
[törölt]
« , »
?
Beszúrás
tesz az ember!  
  De nyugodjál meg! igen ritka az ilyen p
er
Beszúrás
cz és csak az egypár magadforma választott elött
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
történik. Ne félts, ne aggódjál rajtam; mint a tüzhányó hegy, megtisztúlok az ilyen kitörések által.
[szerkesztői feloldás]
történik. Ne félts, ne aggódjál rajtam; mint a tüzhányó hegy, megtisztúlok az ilyen kitörések által.– a levél 1. oldalának alján található
 
  Csókollak lelkemböl, lelkem barátja,  
  igaz híved  
 
Tom
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1868. jan. 24-i levelére (2152.)