Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK, GYULAI PÁLNAK, SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. február 10. I. levél
 
 
[törölt]
« Rendelkezés »
[törölt]
« s »
S
Beszúrás
zépirodalmi
[szerkesztői feloldás]
S s-ből autográf jav.
munkáim felől
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
« . »
i
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
i .-ból autográf jav.
rendelkezésem.  
  Nem vagyok olyan együgyü: hogy teljesen ne tudjam, s érezzem: mikép sok jó, sőt kitünő verset irtam, és ezért meg is adta a teljes elismerést, méltánylatot az itészet, mely a magyar nemzet forradalom utáni szomoru 18 éve egyetlen költőjévé emelt, ki az általános bánatnak, nemzeti gyásznak méltó és igaz, bár beburkolt hangot és nyilatkozatot birtam adni. A két halhatatlanhoz,
Petőfi
Petőfi Sándor
hez és
Arany
Arany János
hoz emelt harmadikul. Mindez az irodalomban több helyen el van ismerve ’s kimondva. De nem vagyok olyan magamba bolondult hiú sem, hogy ne tudjam ’s érezzem: mikép igen sok, a jóknál több rosz verset irtam. Költeményeim újabb kiadásának esetére ezen hitványaknak ki hagyását határozottan kérem, ső
[szerkesztői feloldás]
t r
endelem. A Kisfaludi Társaság könyvtárában
helyezem el
Beszúrás
e
[szerkesztői feloldás]
jegyzéket
’s az át nézett példányt. – Jó barátaim:
Arany
Arany János
,
Gyulai
Gyulai Pál
,
Lévai
Lévay József
,
Szász Károly
Szász Károly
szivesek lesznek az öszve állitást és szerkesztést rendezni.
n
Jegyzet Jó barátaim
Arany
Arany János
,
Gyulai
Gyulai Pál
,
Lévai
Lévay József
,
Szász Károly
Szász Károly
szivesek lesznek az öszve állitást és szerkesztést rendezni –
Tompa
Tompa Mihály
1868. febr. 7-én
Szász Károly
Szász Károly
által küldte el az Olajágnak és verseinek „át nézett, kiválogatott” példányát és azt a jegyzéket, amely az utóbbiak eljövendő kiadási rendjére vonatkozik, mert „Nagyon beteg
[szerkesztői feloldás]
; Isten tudja: mi történik, s mikor?” ( TMLev II. 289.) Ezt a csomagot 1868. febr. 10-én
Szász Károly
Szász Károly
nak,
AJ
Arany János
-nak és
Gyulai
Gyulai Pál
nak szóló két levelével, valamint 1868. febr. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak írt levele mellékletével egészítette ki ( TMLev II. 291–292, 293.). – A példányok nem maradtak fenn. „A Kisfaludy-Társaság a költő halála után, 1868. október 19-i havi ülésén foglalkozott a hagyatékkal. A hagyatékot
Greguss Ákos
Greguss Ágost
és
Szász Károly
Szász Károly
vizsgálták át. Jelentésük szerint: a hagyaték három csomagból áll, melyek a könyvek mellett eredeti kéziratait, a jövőre szánt javításokat és végrendelkezéseit tartalmazzák. Munkáinak kiadásával a Kisfaludy Társaság
Arany János
Arany János
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
,
Lévay József
Lévay József
és
Szász Károly
Szász Károly
tagokat bízta meg, amiért is a végrendelkezés miheztartás végett az elhunyt nevezett barátainak kiadatott.” (
Bisztray Gyula
Bisztray Gyula
jegyzete, TMLev II. 411.)
Gyulai
Gyulai Pál
1869. szept. 27-én írta
Szász Károly
Szász Károly
nak: „
Ráth
Ráth Mór
arra kér, hogy
Tompa
Tompa Mihály
költeményei előfizetési felhívását írd meg, a mint ezt megígérted mind neki, mind nekünk. A kiadás idejét s az előfizetési föltételeket majd
Ráth
Ráth Mór
fogja bele tenni. Ugy hiszem, hogy az előfizetési felhívásnak az
Arany
Arany János
, sat nevében kell menni, azért légy egy kisse gondos.” ( GyPLev II. ) A
Tompa
Tompa Mihály
műveinek kiadásával kapcsolatos szerződéseket és leveleket lásd MTA Kt Ms 5690/42–67. A megjelent kiadások:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
Összegyűjtött költeményei, I–VI, s. a. r.
AJ
Arany János
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
,
Lévay József
Lévay József
,
Szász Károly
Szász Károly
, bev.
Szász Károly
Szász Károly
,
Pest
Budapest
, 1870;
Tompa Mihály
Tompa Mihály
Összes költeményei, I–IV, s. a. r.
AJ
Arany János
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
,
Lévay József
Lévay József
,
Szász Károly
Szász Károly
, bev.
Szász Károly
Szász Károly
,
Pest
Budapest
, 1870;
Tompa Mihály
Tompa Mihály
Összes költeményei, I–IV, s. a. r.
Lévay József
Lévay József
,
Bp
Budapest
., 1885.
Könyvem leendő czimje: Tompa Mihály költeményei. A correcturát ügyes kéz vigye ’s barátaim nézzék át; mert a volt kiadásban ezer meg ezer sajtó hiba és lap össze-vissza hányása van. A melly, olly, milly, egy l-el nyomassék a költeményekben. Isten velünk!  
  Hanva 1868.  
 
TompaMihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
[szerkesztői feloldás]
innen autográf
 
  Át se nézhetem: hogyan van leirva!  
 
[szerkesztői feloldás]
e: Az 1. és a 3. sor autográf, a 2. és a 4. idegen kéz írása.
 
 
Temetői hangok. Kikircsekben. A költő fiához
Az erdei lak. A költő fiához. Messziről…
A fecskéhez Az öreg szolga.
Levél P. Karolinához Ki zöldűlt… Hüség.
Őszi képek Szivemhez. Kikeletkor
Árverésen. Hozzá. Galambposta
Hernyó voltál Barátaim emlékezete
Éji violák Nyári estén
Jégvirágok Nálad nélkűl
A madár fiaihoz Öreg barátomhoz
Távolból Ne hagyj még itt
Madárfészek Eleimnek
Tavaszkor Máriához
Tornáczomon. Ősszel.
[törölt]
« Sándor b »
Nyárban
Oh hőlgyem. Halottak emléke
Alfőldi képek Fent és alant Ne hivj…
Itthon vagyok Május 1 napján.
Őszi tájnak. Falusi kép.
Az én lakásom. A vitorlás csiga.
Fiam születésekor A jávor fáról.
A solyom A vándor láp
Zivatar Tengerszem
Elmélkedés egy levél felett Cservena hóra
Jöszte kedves. Tiz forrás Borova hora
Víg szüret. Szegény és gazdag.
Levél Kerényi Frigyes kibujdosott barátom után. A sztraczenai sziklakapu
Az üres koporsó.
Kuvik. Mártha könyje
A puszpanghoz. Első szerelmem. Sülyedés.
[törölt]
« Borova hora. »
Csörsz árka. A halász és aranyhal. A szent küszöb A patak.
Karcsai templom. Két szomszéd vár. Alkonyatkor Özvegy gólya
A két ijász Éjjel.
Veres patak. Sirató A
tünő
Beszúrás
szabadság után.
Szakálas farkas. Pogánykut Zrínyi Ilona keserve.
Szepesváraljai leány. A repkény. Vőlegény emlék könyvébe.
Bajmóczi fürdős Rózsafámhoz
A bojtár Bár még az ágon
Diós győr Sarkánytörés
 [!]
[sic!]
Gyilkos fenék (:romancz:)
Basa kútja Ásvány Kazinczi F emlékezete.
Adós, fizess. Kenyérkő A tél.
[törölt]
« Jézus és a nép »
Forr a világ
Az özvegy s fiai. Kedves sírjánál A pipishez.
[törölt]
« A kincs »
kereső
Isten akaratja
A g
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
g.
Pusztuló erdő.
Ammon
 [!]
[sic!]
és Támár
Gr. Mikó Imréhez
Szuhay Mátyás Télben.
Arszlán pasa Borozás közben
András polgár Lorándfi Zsuzsánna.
[törölt]
« Árokháti Lőrincz »
A tavaszhoz.
Szent Lászlóról. Egy alfőldi új telepen.
––––––––– Sámson
András hg solyma A tűz
Etele hun királyról A kikircshez Barátomhoz.
Két levél Tanács
Kun kocsárd Fent és alant
A fogoly Virágos kertben
Ősidőkből A pozsonyi várban
Rétel patakja A testvérek
Két Ártándi Mátyás királyról. Tapasztalás
Megtérő Epigrammfélék. Heródes Fördőben.
Héber legenda. Ki a szabadba Denevér
Levél egy anyához. Bűnbocsánat.
Gyógyúlás Ha…
Estve Téli reggelen. A palota helyén
A jövevény Ujévi üdvözlet. A gályarab fohásza.
Sebzett szarvas a vas. ujs. szerk. Estve.
Kedves vendég A titkos beteg
Levél öreg barátomhoz. Őrizd meg
Ikarus A gyülekezetben. Haldokló mellett.
A gyászoló Karácsony estéjén. Terepélyes nagyfa.
A vihar Bércz és lapály
Szeretlek Kisértő
[törölt]
« Sírboltban »
Az esztendő végén.
Uj Simeon Sirboltban.
[törölt]
« Terebélyes nagyfa »
Az erdőben Eger határában Téli reggelen
Arany lakodalmon A boriszához
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
futása.
A folyam A hajó
Én Madarak módjára
Alant és fent Egy könyv olvasása közben
(:Horváth Mihály:)
Novemberben A gólyához. =
Hajtsátok meg.. ––––––
A vándornak. A virágregék maradnak.
Három a daru
Régi jó házam.
 
  Jegyzetek:  
  1. „Az erdei lak”.
n
Jegyzet
„Az erdei lak”
– Vesd össze
Szász Károly
Szász Károly
1869.; Tompa 1885. I. 342–345.; Tompa 1918. 118–119.; Petőfi 1997. 492–497.
Az 1845ik évben nevelő voltam Eperjesen, hol
Kerényi
Kerényi Frigyes
(:
Vidor Emil
Kerényi Frigyes
is:) lakott. Tavasszal meglátogatott bennünket
Petőfi
Petőfi Sándor
, a még soha személyesen nem látott
Petőfi
Petőfi Sándor
. Gondolhatni: hogy mulattunk! Ifjúság…kedv… ragyogó álmak, szabadság, kőltészet jártak velünk, s mosolyogtak reánk.  
  És íme,
Petőfi
Petőfi Sándor
nek mily vége lőn?! Nem tudja senki. Mint kit a föld nyel el, vagy mint Elizeus tüzes paripákon az égbe ragadtatik.
Kerényi
Kerényi Frigyes
Amerikába költözött, (:hozzá van intézve „Levél egy barátom után” czímű versem:) ott megörjűlt és meghalt. S minő az én sorsom? Jobb lesz erről hallgatni.  
  Egyszer azt mondja
Sándor
Petőfi Sándor
: fiúk, irjunk valami verset együtt, ugyan azon tárgyról szóló verset, mely találkozásunk emlékeűl maradjon. Elfogadtuk, meghatározván, hogy a tárgy „az erdei lak” leend. Ez a szobában történt.  
  Határozottan ki volt mondva: hogy a költemény festő
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Semmi reflexió. Csak magam maradtam hü a
[törölt]
« tárgyhoz »
tervhez.
Petőfi
Petőfi Sándor
versét úgy kezdi: „Mint a szív az első szerelemnek titkát: Rejti e kis kunyhót bérczek koszorúja”. Sokat beszéltek akkor erről a hírlapok, s későbben magam hallottam ifjabb eperjesi lakosoktól, olvastam helyleirók, átútazók kinyomatott útijegyzeteiből, hogy látták a mi erdei lakunkat, mulattak körülte, s emlegették a három versenyző költőt. Sőt pár évvel ez előtt azt írta egyik eperjesi barátom, hogy a lakot díszítik, készűljek, mert ünnepély lesz benne mihelyt a tavasz eljön, s én mint a háromnak megmaradt egyike, leendek az ünnep hőse.  
  Ime a soha nem létezőből, miként csinált a képzelet létezőt, mert hiszen mi semmi kunyhót nem láttunk, képzeletbeli volt minden; de azért most is mutogatják Eperjes bérczei között az általunk megénekelt kunyhót.  
  Mosolyogtam, de nem nyilatkoztam; valóságos barbarismus is lett volna lerontani a közvélemény illúsióját, költészetét.  
  Mennyi minden úgynevezett nagyság születik ekkép a történetben!  
  2. „Árverésen
Tornallyá
Tornalja
n.
Tornallyai Luczián
Tornallyai Lucián
nak neje meghalván 1846ban : koporsója mellett lőtte magát agyon a bánatos férj.  
  3. Pogány Karolin: derék, lelkes, jó nő. Forradalomkor a gazdag, izléses úrhőlgy minden ezüstjét összeszedte s beküldötte a magyar kormánynak C.
n
Jegyzet Caroline
jegybetűt írván
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Verseimet e lelkes, dicső nőnek ajánlottam
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
100 hold földet hagyott, de soha se jött kez
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
ketlen öröklő miatt.  
  4.
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
levele
.
n
Jegyzet
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
levele
– Vesd össze Csokonai 1999. 167.; jegyzet hozzá: 673–675.
E lapok végén. Az eredeti levél birtokomban van.  
  5.
Kerényi
Kerényi Frigyes
. Elébb
Vidor Emil
Kerényi Frigyes
név alatt írt. Lásd az itt folyó Jegyzetek elejét.  
  6. Barátim emlékezete.
Petőfi
Petőfi Sándor
,
Kerényi
Kerényi Frigyes
(:
Vidor Emil
Kerényi Frigyes
:)  
  7. Csörsz árka. lásd a 146 lapon a 87ik számot  
  8. A karcsai templom. Igazán csudálatos vésések, alakok.  
  9. A pozsonyi várban. Az utolsó versszak, mikor a szomoru 18 év alatt írtam: így volt a költeményben:  
 
 
  E puszta rom tán még felépűl
  De bár eltűnik is kövéről –
  Az enyészet zöldes moha:
  A régi tűznek lángolása
  A régi szónak harsogása
  Nem ujúl meg többé soha!
 
 
  A vas. ujságban így jelent meg; 1863ban a censúra kihagyatta,
n
Jegyzet
A vas. ujságban így jelent meg; 1863ban a censúra kihagyatta
A p–i várban. ( VU 1861. 35. sz. szept. 1. 410.):
 
 
  Talán e rom megint felépül...
  De bár eltünik is kövérül,
  A romladás zöldes moha:
  A régi tüz fellángolása,
  A régi szó felharsogása –
  Nem ujul meg többé s o h a !
 
 
fájt akkor, s ime mily nevetség, megujúlt bár az, még pedig tízszerte
er
Beszúrás
ősebben, a
Ferencz József
Ferenc József
koronázásakor.  
  10. Bűnbocsánat.
Zsedényi
Zsedényi Ede
re
n
Jegyzet
Zsedényi
Zsedényi Ede
re
Zsedényi Ede (1804–1879): 1833-tól Szepes vármegye konzervatív követe, 1848-ban is kitartott udvarhű magatartása mellett, majd visszavonult a politizálástól.
Batthyány Lajos
Batthyány Lajos
perében (1849) eredménytelenül tanúskodott a volt miniszterelnök mellett. 1859-ben a protestáns pátens elleni tiltakozásáért többhavi fogságra ítélték. A pátens visszavonása után 1875-ig a tiszai ev. egyházkerület felügyelője. 1867 és 1879 között kormánypárti képviselő.
gondolva, – ki bizonyos szemtelen nyíltság s magamutogatással szolgálta a németet, s lett nemzetünk pirulása, gyalázata – volt írva.  
  Az Vik füzet 120k lapján s több utána következőn
Arsz
Szerkesztői feloldás: Arszán pasá
ban a lapok össze vissza vannak zavarva: így
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
21.  
  II kötet Kikircsekben czimű verse a bujdosó
Rákóczi Ferencz
II. Rákóczi Ferenc
ről szól
.  
  A nyomás hibás ezekben: II kötet 13 lap Tornáczomon 3ik versszak 2ik sor sötét kell a tatár helyett. 4ik sor csalódás helyett emléket kell tenni. 6ik versszak 4ik sorban: a minden tájinak helyett ez kell: még a sírnak. 5ik sorban így Halmán is kikelnek. Utolsó versszak 3ik sor így: nem élni, nem élni! Utolsó sor: Remélni, remélni! Forradalomra emlékezés.  
  162k lap II kötet, a 4ik versszak utolsó sora így legyen: Vámot szedel stb A szedel nem helyes, de kimarad e két, nem népkölteménybe való szó: és, azután szedsz.  
 
Csokonay Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály
levele. (:Az Elmélkedés egy levél felett czímű vershez:)  
  Komárom. 15 febr 1802.  
  Jó akaró barátom!  
  Nem levén elegendő Praenumeránsom, – mert a ki a pénzt le nem teszi, az nem numerál prae, a Typographus pedig a tsupa írást nem tartja pénznek, – dugába dűlt a Farsangi Poéma; hanem a helyett, nyomatják a Kleist Munkájit, és Pesti vásárra le is viszem magammal. – Ha valamely Leveleim volnának az Úrnál vagy más jó emberemnél, név szerint Olvasztó Uramnál, vagy Gőtzy Uramnak a volt szállásomon, vagy Institoris urnál;
n
Jegyzet név szerint Olvasztó Uramnál, vagy Gőtzy Uramnak a volt szállásomon, vagy Institoris urnál;
ne sajnálja az Úr, Patay Úrhoz beadni, de sietve, mert a nála levő Komáromi kereskedő nem sok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
ky barátomat csókolom és kérem, hogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
g leindúl
Pest
Budapest
ről, tehát arra az esetre a két székemet Gőtzyéktől, a Kun István asztalát a ketskeméti háztól leszállítni ne sajnálja. Szathmáry Mihály, Barkassy András, Konti Sámuel és Vitkovits Mihály Urakat szíves barátsággal köszöntöm: és valamellyikjök által a Gr.
Szétsényi Fer.
Széchényi Ferenc
exc.jának a Secretáriusának a nevéről magamat bizonyossá tétetni ohajtanám. – Hosszasan n
e
Beszúrás
m irhatok, az alkalmatosság sijet, és még 5 levelet vagy Levélkét kell öszvetütnöm.
 [!]
[sic!]
A Dieu!
Csokonay
Csokonai Vitéz Mihály
mk  
  U.i. Ha valamellyik levelem Postán talált jönni, Patay Uram letészi érte a Taxát. A czím kívül ez: Az Úrnak N Barkassy János Urnak, a T Királyi Tábla Esküttjének, barátságossan. Pesten a Hertsút Háznál, a t T Horváth Ferencz Úr (:itt el van szakadva a papír:)  
  Két Sonett  
 
Szövétnek.  
I.  
 
  Fejed fölött ha függ nehéz borúlat,
  Mint láthatárod, lelked is sötét;
 
[szerkesztői feloldás]
Mely
szét-oszlassa fellegét, ködét:
 
[szerkesztői feloldás]
Hiá
ba várod a fényt hogy ki gyúlad!
 
 
  S a gyász éjnek – melyben harmat se hullhat –
  Magad megadni vagy már eltökélt:
  Eszmélj! szövétneket tarthatsz föléd:
  Mely fényével be-világitja utad!
 
 
  Az ige e szövétnek égi lánggal,
  Nappallá lesz az éj hatalma által
  Köd ’s rémalak szétfoszlik elsuhan…
  Csak buzgalom ’s hő áhitattal égesd;
  Előtted felderit homályost, kétest…
  ’S a földi pályán futhatsz biztosan!
 
 
 
Nyugalom réve.  
II.  
 
  Járván az élet tengerén – ha rongált –
  Hajód forgatják örvény, szélveszek;
  ’S a hab, mit a kormány nagy küzdve szeg,
  Fel-fel csap és tajtékozón omol rád:
 
 
  Forditsd a part felé roncsolt vitorlád’,
  Hol köd, ’s rémképek nem kisértenek;
  Ott meg-pihensz, ki fáradt vagy ’s beteg,
  A vészes ut terhét, gondját ki hordád!
 
 
  Igy hátra-hagyva tengert, szirteit
  S gyöngyét mely annyi lelket elveszit:
  Szebb öröm vár a békés öblöt érve
  Lágyan reng hullámin a mit ad
  Elmélkedés és buzgó áhitat
  Befogadván a nyúgalomnak réve.
 
 
 

Megjegyzések:

Másolat ( Wallentinyi–Kéky IV. 623.)