Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1868. február 21.
 
  Mélyen tisztelt uram!  
  A „Koszorú”ban tőlem egy vers jelent meg „Lengyel anya” czim alatt.
n
Jegyzet
A „Koszorú”ban tőlem egy vers jelent meg „Lengyel anya” czim alatt
A lengyel anya (Románcz). K III. I. 1865. 7. sz. febr. 12.
Miután az utóbbi időkben irt verseimet kiadni szándékozom,
n
Jegyzet
Miután az utóbbi időkben irt verseimet kiadni szándékozom
Ujabb költeményei.
Pest
Budapest
, 1868.
nagyon lekötelezne ön, ha e versemet a rendelkezése alatt álló irnokok egyikével lemásoltatná s nekem elküldené.  
  Ki bármiben viszonszolgálatomat ajánlva, vagyok  
  mély tisztelője  
 
TóthKálmán
Szerkesztői feloldás:
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
 
 
Pest
Budapest
, febr. 21. 868.  
 

Megjegyzések:

Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
(1831–1881) költő, dráma- és újságíró, politikus, 1860-tól a Kisfaludy Társaság, 1861-től az Akadémia levelező tagja. A XVI. kötet egy, a XVII. két, kötetünk egy Tóth Kálmán-levelet közöl.