Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉL KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1868. február 25. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szél Kálmán
Széll Kálmán
arról számol be, hogy a
Piroská
Széll Piroska
t felügyel K-né elment, s így a kislányt
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
ék vették gondozásba, amíg az állandó gondviselő, azaz a második feleség megérkezik.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
a kislányt
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
ék vették gondozásba, amíg az állandó gondviselő, azaz a második feleség megérkezika kislányt
– Ezzel kapcsolatban lásd Rolla 1944. 91. és Korompay 2008. 50.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nak, 2164. 1868. febr. 25.: „Irja
Kálmán
Széll Kálmán
, hogy szegény kis unokánknak megint ti adtok menhelyet, míg már az állandó gondviselő megérkezik.”