Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, febr. 27. 1868.
 
  Kedves jó barátom!  
  Nagyon jó esett az a levél nekem, melyet 23-ról küldöttél, először mert bár fájdalmas húrokat érint mind nálam mind tenálad, de még némi humor is játszik benne, mely valamennyire nyugtatólag hatott rám, állapotod iránt. Hiszem, tudom hogy nem igen javalt ez, de könnyült
mégis
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: még is
– a lélek virágai erre mutatnak. Másodszor jól esett,
ne
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: nem
hogy megdicséred versemet, mint verset, hanem
ho
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
y
Szerkesztői feloldás: hogy
eléggé kifejeztem, előtted is, azt a mi gyötör, a mi életemet olylyá tette,
mint
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: mintha
nem is az élők, hanem a holtak társasága volna már az enyém. Igazán, a halál komoly gondolatja azon naptól fogva lett mindennapi társam; s bár, hozzád mérve, egészségesnek látszom, épen úgy oda számitom én magamat a hová te, édes
Miská
Tompa Mihály
m; hidd el
eg
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: egy
hajóban evezünk. Egy részem már ott van!  
 
 
  Omnes eodem cogimur, omnium
  Versatur urnâ serius ocius
  Sors exitura et nos in aeternum
  Exilium impositura cymbae.
 
n
Jegyzet
 
  Omnes eodem cogimur, omnium
  Versatur urnâ serius ocius
  Sors exitura et nos in aeternum
  Exilium impositura cymbae.
 
(
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
: Ódák 2.3. 25–28.) Bede Anna fordításában:
 
 
  Mind arra tartunk. Lent valamennyiünk
  urnája fordul, mígnem előbb-utóbb
  sorsunk kijő, s véget nem érő
  számüzetésre megyünk a sajkán.
 
 
 
 
  Lásd, épen akkor szenvedtem ama convulsiókban, melyek eredménye ez a költemény, mikor jónak látták azzal a hires kereszttel veksálni fájó lelkemet; és mégis insinuatiókat
n
Jegyzet
insinuatiókkal
– gyanúsításokkal (lat.)
kell tűrnöm, hogy: „nem adják azt a ki nem kéri, nem csúsz-mász utána” stb. Képzeld ezt az állapotot! Fiam beteg, magam körömmel vájnám fel leányom sirját: s akkor én kereszt után járok, s örűlök neki rettentően! Mintha rólad mondanák most.  
  A nagy-gyűlés határideje valahára ki van tűzve 17–18-án lesz, s 21-én fejeztetik be. Tehát akkor, vagy már elébb is, bizonyost tudunk, mert ha egyszer az osztály eldönti a kérdést, a nagy-gyűlés, igen ritka kivétellel, nem szokta az osztály itéletét felforgatni. A conferencziák pedig már 14-én megkezdődnek. Sok dolgom lesz, édes barátom, e gyűlésekkel, nem is tudom jut-e idő, hogy azok téged illető folyamárol időnkint értesitselek, de ott lesz
Károly
Szász Károly
, szivesen megteszi tudom.  
  Oh hiszen úgy szerettem volna én is köztetek lenni, de rab vagyok, mindennapi rabja a hivatalnak, és engem senki se pótol. Még
Laczi
Arany László
is, kit felküldhettem volna, most a
Csengery
Csengery Antal
távollétében ( végezvén az összes titkári teendőket) annyira túl van terhelve, hogy egy félnapot sem múlaszthat. Igy tehát csak lelkünkben lehettünk jelen, édes szenvedő barátom, és Sz.
Szász Károly
Szász Károly
előadásábol vehettünk tudósitást állapotodról.  
  Ölelünk az enyéimmel és csókolunk benneteket, kérve az Istent, hogy
még
Beszúrás
ha emberi tudomány nem segithetne
is
Beszúrás
, tegyen csodát érted, gyógyítson meg édes barátom, adjon vissza még az életnek, az irodalomnak, és nekünk barátidnak. Ámen!  
  szerető híved  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János