Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, márcz. 3. 1868.  
  Kedves öcsém!  
  Leveled, a nagy sietségben, csak tegnap érkezett és így kelte után ötöd napra, mi bizony a csiga-posták korában is számot tenne.  
 
Beszúrás
Nagyobb szeget ütél fejembe, mint el voltam készülve rá. Hiszen te szaván fogod az embert. De épen az a baj, hogy a combinatió nálam még nem lépett volt ki az idealis körből: semmi előkészűlet arra, hogy fognám a pénzt befektetni. Ha már valami házat kerestem, néztem, alkudtam volna, vagy ha az általad kitűzött 3-4 hét alatt ez után járhatnék: úgy lehetne valami a dologból. De ime, az akad. nagygyűlés küszöbén vagyunk; nyakamon az ezerféle baj: hogy lóssak-fussak én házat keresni, az iránt hogy trafikáljak,
n
Jegyzet
trafikáljak
– mesterkedjek (ol.)
hogy tehessek számitásokat? Már pedig ily bizonytalanra, a föld mostani jövedelmét takarékpénztári 4-es kamattal cserélni föl, nem volna eszélyes.  
  Tudom, hogy
Pápai
Pápay Ferenc
val te is ohajtasz tisztába jőni.
n
Jegyzet
Tudom, hogy
Pápai
Pápay Ferenc
val te is ohajtasz tisztába jőni
Pápay Ferenc
AJ
Arany János
-tól pénzt fog kölcsönözni.
Talán jobb is ha vele kötsz; miután az vételi aránya szerint most már én sem adhatnám földemet a vett áron. Sőt ha az birtoka árát nézem: a proportio
n
Jegyzet
proportio
– arány (lat.)
az én rés
z
Beszúrás
emért mintegy 18 ezerre rug, s ennél alább nem igen adhatnám. Lehet hogy vadat mondok: de én nem ismerem az ottani körűlményeket.  
  Legnagyobb baj azonban igy is, hogy nem tudnám hova tenni a pénzt ily rövid és szoros idő alatt. Ház után kellene néznem, megtudnom minő f
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
ltételek alatt, mennyi kész fizetéssel, mennyi várakozással kaphatok, hogy viszont a részemre járó fizetéseket a szerint alkalmazzam: erre mind nincs idő. – Magátol az eladástól nem vagyok idegen; de ha annak 2-3 hét alatt meg kell történni: úgy nem tudom mikép sűl el, a velejáró ügy-baj miatt, melyekre épen most nem érkezem.  
  Azonban, édes öcsém, talán te mondhatsz valami okosat a mi kisegítsen.  
  Ölelünk benneteket mind a hárman.  
  szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i.
Kálmán
Széll Kálmán
nak erről még nem irtam semmit, nem lévén elhatározott dolog. Közöld vele kérlek az ügy folyamát (ha ugyan ezzel meg nem akad végkép) hiszen ő is érdekelt fél, akarom hogy az legyen és maradjon. Sőt szeretném, ha vele együtt beszélgethetnők meg e dolgot. Csókolom őt is
Piroská
Széll Piroska
val.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.