Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1868. március 22.
 
  Kedves barátom  
 
Szász Károly
Szász Károly
megbizott, hogy verseidet leiratván, küldjem el neked a másolatot.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
megbizott, hogy verseidet leiratván, küldjem el neked a másolatot
Utolsó verseim. 1. Kedves nőmnek; 2. „Ablakomban a borostyán...”; 3. „Gyakran sirod hantját, virágit...” Vesd össze:
Tompa
Tompa Mihály
levelei
Szász Károly
Szász Károly
nak, 1868. márc. 17. körül ( TMLev II. 321.), márc. 19. (Ugyanott 323.), márc. 21. (Ugyanott 325.); márc. 21-i távirata
Szász Károly
Szász Károly
nak: „
Károly
Szász Károly
om – küldd rögtön verseim másolatát.” (Ugyanott 325.) A versek a VU 1868. 14. ápr. 5-i számának címlapján (157.) jelentek meg.
Magam nem végezhettem a másolást, mert még a közülésen belém állt a láz,
n
Jegyzet
még a közülésen belém állt a láz
– Az Akadémia 1868. márc. 17-18-án tartotta évi nagygyűlését, amelyet 19-én a Nyelvtudományi osztály ülése, 20-án igazgatósági ülés követett. A nyilvános közülést 21-én, szombaton tartották.
s utána ki lelt a hideg istenesen; hanem
Laczi
Arany László
fiam lekörmölé s ezennel küldöm.  
  Áldjon meg az Isten benneteket és szeressen minden jóval!  
 
Pest
Budapest
1868 márcz. 22.  
  igaz hived  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János