Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, 1868. ápr. 10.  
  Kedves öcsém!  
  A 3649 ftot hiány nélkül megkaptam, a szerződést aláirtuk
n
Jegyzet
a szerződést aláírtuk
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
megvásárolta az
AJ
Arany János
, felesége és
Ercsey János
Ercsey János
tulajdonában lévő anti birtok
AJ
Arany János
-ékat illető részét. Vesd össze:
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2175. 1868. ápr. 1.
s egyik példányát ime küldöm vissza. Az előttemezők
n
Jegyzet
előttemezők
– a szerződés tanúi
pesti fiatal ügyvédek,
Laczi
Arany László
barátjai, kiket hamarjában kapni lehetett.  
  A vizszabályozási költségek jan.–márcz. része természetesen engem illet; a fölmérési költség iránt kételyeim vannak, azonban ez szerinted nehány forint leendvén, azt hiszem nem veszünk rajta össze. Hogy
Geyer
Geyer Rudolf
t nevemben, s az én szerződésem erejével szoríthatod kötelezettségei teljesitésére, az is világos; de a netaláni perköltséget nem vállalom, miután a fölmérés nekem többé semmi javamra nincs.  
  A takarékpénztári könyveket 9000 ftról és 351 ft kamatát, magaménak tekintem; a mennyiben pedig a 351 ft liquidatiókor
n
Jegyzet
liquidatiokor
– végelszámoláskor (lat.)
többre rugna, azonnal elküldöm a fölösleget neked; de más részről fentartom magamnak, hogy azon nemvárt esetben, ha a mult nyári kamat leszállitás óta csak 4 ½-et számitnának, s a 351 ft ki nem telnék, a hiányt tőled megkaphassam.  
  Hogy ne tábláztassék a 7000 ft e rövid időre be a jószágra,
n
Jegyzet
Hogy ne tábláztassék a 7000 ft e rövid időre be a jószágra
– Betáblázás: pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben. A 7000 ft
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
1868. okt. 1-ig kifizetendő tartozása.
szives készséggel beléegyezem, noha idegennek nem tettem volna. Nálad a szó is elég biztositás.  
  Ház, vagy telek után eleget tüslöm-botlom,
n
Jegyzet
tüslöm-botlom
– tüslet: sürget; siet, türelmetlenkedik; tülekedik ( Tájszótár ); vesd össze tüskön-bokron: árkon-bokron” ( Jókai-szótár II, 380.)
de még eddig nem találtam olyat, amibe érdemesnek tartanám a pénzt fektetni. Csudálatos!
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
40 ezer fton olyan kétemeletes házat vett, hogy gyönyörűség ránézni, és én felényi árért nem kapok egy becsületes földszinti házat. De talán majd kerül.  
 
Mile
Mile Mihály
levelét is küldöm.
n
Jegyzet
Mile
Mile Mihály
levelét is küldöm
– Feltehetőleg Mile Mihály ügyvédről van szó, aki a birtok korábbi ügyeit intézhette. Magyarország tiszti czím- és névtára szerint 1884- ben a Zilahi királyi járásbíróságon volt albíró (324.).
A birtokra vonatkozó régibb iratok, melyeket nekem
Fleischl
Fleischl Dániel
n
Jegyzet
Fleischl
Fleischl Dániel
Fleischl Dániel: a birtok korábbi tulajdonosa
átadott, csak históriai felvilágositást adnak róla: azonban egyszer, alkalmilag, átadom, vagy leküldöm, nekem nem kellenek az istenadták.  
  De zárnom kell, mert a hiv. szolga megy a póstára. Bajom múlóban;
n
Jegyzet
Bajom múlóban
– Vesd össze
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2172. 1868. márc. 22. és
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2175. 1868. ápr. 1.
nőm is csak elmozog a szobában s Laczi
egészéges
Szerkesztői feloldás: egészséges
. Mire levelem odajut: már indultok
Gyulá
Gyula
ra. Legyen áldás útatokon!  
  Szerető bátyád:  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Lappang.
H. Fekete Péter
Fekete Péter, H.
közlése szerint „E birtok eladással kapcsolatosan
Arany
Arany János
nak három kiadatlan levele maradt fenn a családnál”, valamennyi
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez szól. Keltezésük: 2175. 1868. ápr. 1., 2177. 1868. ápr. 10., 2213. 1868. szeptember 28. Másolat: MTA K Kt Ms 5451/9.