Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Tornallya
Tornalja
, 1868. április 24.
 
 
Vonal. Linie ––––––––––––––– Szám Nr.––
MAGYARORSZÁG NÉMET AUSZTRIAI TÁVIRÁSZATI EGYLET UNGARN DEUTSCH ÖSTERR. TELEGRAFEN VEREIN
Monat April 1868
Rendeltetés helye
Pest
Budapest
Feladás helye
Tornallia
Tornalja
Adreßort Aufgabsort
 
 
Pénztári szám Cassa Nr. Osztály Classe Szavak száma Wortzahl Feladás ideje Zeit der Aufgabe Érkezés ideje Zeit der Ankuft Hivatalos jegyzetek stb. Dienstliche Zusätze etc.
65 p 20 szó Worte jegy Chiffre ár szó Taxw. nap Datum óra Stunde percz Minute napszaka Tageszeit nap Datum óra Stunde percz Minute napszaka Tageszeit
24 4 45 n 24 6 30 n
 
 
TÁVIRAT. TELEGRAMM.
 
 
Arany
Arany János
nak
Pest
Budapest
en akademiánkban  
  Távirassék pesti szere
t
Beszúrás
teimnek
aranÿ
Arany János
nak
csengeri
Csengery Antal
nek
eötvös
Eötvös József
nek
gÿulai
Gyulai Pál
nak
szász
Szász Károly
nak
jokai
Jókai Mór
nak
k
Beszúrás
imulasom, végbucsum áldásom! Isten akaratja. Amen
[törölt]
« ? »
!
Beszúrás
 
  Talá
l
Beszúrás
kozunk.  
 
Tompa
Tompa Mihály
n
Jegyzet
Arany László
Arany László
e bevezetéssel kezdte a szöveg közlését: „Ápril 24-én ezzel a sürgönynyel riasztotta föl”. Magyarázata pedig így szólt: „De a halál vagy haldoklás híre nem volt igaz s többszörös sürgönyváltás után sem derűlt ki, hogy e táviratot
Tompa
Tompa Mihály
mily pillanatban adatta föl. maga sem bírta magyarázatát adni.” AJLÍ II. 298.
 
 
Felvette: Aufgenommen durch: Stumpf
Hogyha a sürgönyző egyszersmind a feleletet is kifizette, ezen távirat a felelet feladásánál előmutatandó. Dieses Telegramm ist wofern von dem Aufgeber desselben die Gebühr für eine Antwortdepesche bezahlt wurde, bei der Aufgabe der letzteren vorzuweisen.
6764. sz. Posner Károly Lajostól
Pest
Budapest
en.
53. sz. Távirdai nyomtatvány
 
 

Megjegyzések:

A borítékon
Arany László
Arany László
írásával, fekete ceruzával:1868 april 24. (Önhalál hire).
[szerkesztői feloldás]
A hátlapon
AJ
Arany János
írásával, fekete ceruzával:A hátlapon
Csengery
Csengery Antal
: Kétsas utcza
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
9.sz b.
Eötvös
Eötvös József
: Erzsébettér 10
Jókai
Jókai Mór
: Országut 18
Szász
Szász Károly
: Vas utcza 1. szám a Kerepesi út sarkán
Gyulai
Gyulai Pál
: Sándor utcza 17.