Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. május 3. I. levél
 
  Kedves jó
János
Arany János
om!  
  Sajnálom szenvedésedet, szenvedésteket, szenvedésünket.
 [!]
[sic!]
a történt dolog miatt. A legegyszerűbb eljárás ez lett volna: Miska szóról szóra ezt vettük tőled, magyarázatot! én felelek: tévedés hallgassatok
ltalam
Szerkesztői feloldás: általam
kellett történ
n
Beszúrás
ie, szórak
ozottságom miatt. Igy vége lett volna egyszerre mindennek, igaz-e? ez fájdalom nem történt egyenesen hibátokból, vagy engem szánó szívetek zavarából. Kétségtelen: hogy én írtam azt, hogyan jutott
Pest
Budapest
re? titok. Még van: mi sokkal rejtélyesebb: a baró
Eötvös
Eötvös József
által kapott távirat, 100 évig lehetne törni az észt, hogy mi ez? Csak az vet véget az okoskodásnak hogy báró
Eötvös
Eötvös József
a jellem s igazs
ág
Beszúrás
férfia mondja.. ez kirekeszt mindent.  
  Különben megtörtént és én ––– nem bánom. Hozzám való ragaszkodástok, barátságtok rajtam függéstek és ha történt volna: mély lelke
s
Beszúrás
szánalmatok
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ily fényes bizonyságát nyerni: kincs. S én büszke és boldog vagyok arra. érzem hogy az, nem ily áldozatot, melyben jellemem, hitelem semmit nem csonkúlt, de nagyobb áldozatot is megérdemel.  
  Közöld a távirat férfiaival e levelet.  
  Tartsatok meg mindvégig azon szeretetben, melynek most olyan fényes bizony
ság
Beszúrás
át vevém.  
  Hanva majus 3  
  1868  
  végig szerető hívetek  
 
TompaMih
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mih
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  UI. engedjetek meg e rosz irásert, szemem kezem az oka s az idegesség