Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY –ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. május 27. előtt
 
  Kedv
es
Beszúrás
János
Arany János
om! a melyik leveltárba jónak látod add be nevemben.
n
Jegyzet
a melyik leveltárba jónak látod add be nevemben
Hetedik ülés szept. 30dikán 1868.: „A
Tompa Mihály
Tompa Mihály
által a Társaság levéltárában örzés végett átküldött lepecsételt csomagok tartalmának megvizsgálásával s ez ügyben jelentés tételével
Szász Károly
Szász Károly
tag s a titkár bizattak meg.” Nyolczadik ülés okt. 28-dikán 1868.: „
Szász Károly
Szász Károly
és a titkár jelentik, hogy
Tompa Mihály
Tompa Mihály
hagyományait megvizsgálták, s a legnagyobb csomóban verseinek s az »Olajág«nak egy-egy példányát kijavitva, s azon rendelkezést találták, hogy munkái további kiadásait
Arany János
Arany János
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
,
Lévay József
Lévay József
és
Szász Károly
Szász Károly
rendezzék, a kisebbik, későbben beküldött csomóban versei jegyzékét s a kiadásra vonatkozó végleges utasitásokat találták, a tekercs alaku harmadik csomóban pedig, mint az elhunyt maga rá jegyezte, »valamennyi jó versének eredeti kéziratát«, még pedig első kéziratát. Ennélfogva azt véleményezik, hogy a munkák s a kiadásokra vonatkozó rendelkezések
Arany János
Arany János
,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
,
Lévay József
Lévay József
és
Szász Károly
Szász Károly
tagoknak adassanak ki, a Versek kéziratai pedig ereklyékül a Társaság levéltárába tétessenek.” A Kisfaludy Társaság üléseinek jegyzőkönyvei 1865. február 22.–1871. január 25. MTAK Kt Ms 5768.
 
  Vigasztalhatlan vagyok. A Koszorú 1863d
fűzetéből vagy
Beszúrás
folyamából a 18 19 20 szám hiányzik ezt
lelehetne
Szerkesztői feloldás: le lehetne
iratni, le is kell, d
e
Beszúrás
az 1864d folyamból csak 17 szám van.  
  barátod  
 
Miska
Tompa Mihály
.