Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, 1868 jun. 2.  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Úgy látszik, a föld-alku közben mindketten beléfáradtunk a levelezésbe, mert azóta ugyancsak mélységes pauza állt be, melyet íme én szegek meg, kérve, hogy e kis levelet légy szíves
Kálmán
Széll Kálmán
nak, ha lehet személyesen, minél előbb átadni.
Laczi
Arany László
, családi megbízásból, irt volt neki már jó tizednapja, s nem válaszol. Aggódunk, hogy baj van, tán nagyobb is, mint elgondolhatnók.
n
Jegyzet
Aggódunk, hogy baj van, tán nagyobb is, mint elgondolhatnók
Szél Kálmán
Széll Kálmán
második házassága csak néhány hónapig tartott (lásd Rolla 1944. 91. és Korompay 2008. 50.).
Laczi
Arany László
azt is hallotta valakitől, hogy beteg: ha ez való, ne add át a levelet neki, mig jobban nem lesz, minket pedig légy szives tudósítni.  
 
Lovassy
Lovassy Ferenc
tegnap előtt volt itt, s elbúcsúzott, Karlsbadba menvén. Beszélt rólad, rólatok, közönyös dolgokat; a¯nyit azonban ránk nézve nem közönyöst, hogy „nincs semmi különös” bajotok. Adja isten, hogy ne is legyen! Mi hárman tűrhető állapottal vagyunk – testileg; máskép nem aggodalom nélkűl.  
  Már kaptam végzést a telektörvényszékről: az átirás megtörtént. Nem tudom a végzésben e kitétel: „a terhek épségben tartása mellett” valami oly teherre vonatkozik-e, mely időközben valaki által betábláztatott?
n
Jegyzet
betábláztatott
– betáblázás: pénzbeli követelés jelzálogi biztosítéka az ingatlanvagyonon a törvényhatóság ún. betáblázási könyveiben
Furcsa volna. Vagy a szerződésben emlitett terhekre czéloz?  
  Azt gondoltam, hogy több levélben érintenem se kell a
Geyer
Geyer Rudolf
n
Jegyzet
Geyer
Geyer Rudolf
Geyer Rudolf
Geyer Rudolf
az 1864. szept. 20-án vásárolt és 1868. ápr. 12-én
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek eladott birtok bérlője
nevét: de kihozza az embert minden türelméből. Az a hátralévő egy angária,
n
Jegyzet
angária
– évnegyedre járó bér (ol.)
mi 1-ső januárban lett volna fizetendő, 1-ső juniusra sincs meg. Szurkáld egy kicsit kérlek; különben oda
v
Beszúrás
ész, pedig 262 ft is pénz nekem.  
  A házvételből eddig semmi sincs, és gondolom nem is lesz már. Szédelgésig emelkednek az árak; s én, az én pár forintomból, lakható állapotú házat sem vehetnék. Valamikép kamatoztatni kellene; de, a mi biztos, az igen olcsó.
Lovassy
Lovassy Ferenc
ejtett egy szót, a malmotok forgó tőkéjéről:
n
Jegyzet
Lovassy
Lovassy Ferenc
ejtett egy szót „a malmotok forgó tőkéjéről”
– a Zerinden található malom-konzorciumról (vesd össze:
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2134. 1867. okt. 25., 2156. 1868. febr. 4., 2214. 1868. okt. 29.)
nem mondtam rá semmit; de ha szólnátok, aligha valamit nem gondolnék. „Függetlenségi” álmaim egymás után mennek füstbe; alkalmasint meg kell maradnom a hivatalban, hogy legyen hová lehajtani fejemet, mert a lakbér is iszonyú,
s
Beszúrás
jövedelmemből nem jönnék ki, fixum fizetés nélkül. Valószinűleg azt a kis leányt
n
Jegyzet
azt a kis leányt
– a harmadik születésnapjához közeled
Szél Piroská
Széll Piroska
t
is
föl kell
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: fölkell
hoznunk, ki más, ha mi nem? s míg íly dolgok vagynak függőben, hogy gondolhassak én függetlenségemre?  
  Isten áldjon, édes
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
om, csókolunk mindnyájatokat, mindnyájan; én pedig vagyok és maradok  
  szerető rokonod  
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.