Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1868. június 8.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Alkalom lévén,
n
Jegyzet
Alkalom lévén
AJ
Arany János
ezt a levelet nem postán, hanem ismerős által küldte el.
sietek tudatni veled, hogy a 248 f. 50 krt, mint a mi a
Geyer
Geyer Rudolf
f. évi jan-márcz. haszonbéréből, 8 ft szalontai adó és 6 ft mérési költség levonása után fenmaradt, tegnap, leveleddel együtt, megkaptam s köszönöm mind ebbeli mind egyéb fáradozásidat.  
  Többet nem irhatok, mert mennem kell a gyűlésbe, hétfő nap lévén.
n
Jegyzet
mennem kell a gyűlésbe, hétfő nap lévén
1868. jún. 8-án a philosophiai, törvény- és történettudományi osztály tartott ülést. Először
Greguss Ágost
Greguss Ágost
olvasta fel
Brassai
Brassai Sámuel
értekezését A módszerről, az 1867 januárjában előadott első rész folytatásaképpen; a második, A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága című felolvasást Pesty Frigyes tartotta.
 
  Hanem az isten áldjon meg benneteket! és szeressetek úgy mint eddig.  
 
Pest
Budapest
, l868 jun. 8-án  
  szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i. A takarékpénztári kamatkiszámitás még nem történt meg, mert csak fél évenkint lehet. Julius elejével kiveszem a kamatokat, és akkor tudósitni foglak, több e vagy kevesebb a számitott 351 ftnál.  
  Adieu!
n
Jegyzet
Adieu!
– Isten veled! (fr.)
 
 
AJ
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatéka. MTAK Mikrofilmtára B 9101.