Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, 1868. sept. 28.  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  A 7000 ftot, mai póstával, megkaptam;
n
Jegyzet
A 7000 ftot, mai postával megkaptam
– Ez volt az 1868. ápr. 12-én
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek eladott anti birtok kifizetésének hátralévő része (vesd össze:
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2175. 1868. ápr. 1. és 2177. 1868. ápr. 10.)
sietek erről téged megnyugtatni. Nem szükség specificálnom,
n
Jegyzet
specificálnom
– részleteznem (lat.)
micsoda 7000 ft, mert ily öszszegeket te nekem soha sem küldtél még, s valószinűleg ezután sem fogsz. A kamat is pontosan megjött.  
  Sajnálom, hogy annyira törted magadat e pénz kiteremtésével; most meg én nem tudom már mit csináljak vele. Sajnálom, hogy félreértettél. Én
Kálmán
Széll Kálmán
tól már a nyáron izentem, hogy akár mind az egész összeget nálad hagyom; de ha ezt nem akarod, két ezeret is szivesen, azon esetre ha házat, vagy papirt nem vehetek. Igaz, mondtam
Kálmán
Széll Kálmán
nak azt is, hogy szívesebben ott hagynám az egészet, mint egy kisebb részét. Akkor még volt némi reményem, hogy haszonnal beruházhatom, most csak takarékpénztárba jut, hol döge van a bankónak.  
  A kötelezvényre már felírtam az elismerést;
Kálmán
Széll Kálmán
a jövő hóban feljő, leküldöm tőle, valamint a Fleischl-féle (teljes hasznavehetetlen) irományokat
n
Jegyzet
a Fleischl-féle (teljes hasznavehetetlen) irományokat
– az eladott birtok korábbi tulajdonosának iratait
is. Kérted volt ezeket.  
  Egészségünk – külömben – nem igen derék.
Laczi
Arany László
,
Piri
Széll Piroska
díszlenek, de az öregeknek itt is fáj, ott is fáj. Én, hiába tartanak jobb oldalinak, épen a jobb oldalamra nyomorodtam el, a máj fáj, s épen most is megint
rakoncátlankodik
Szerkesztői feloldás: rakonczátlankodik
.
n
Jegyzet
a máj fáj, s épen most is megint rakonczátlankodik
– Ez az 1870 januárjában bekövetkezett epekő-műtét előzménye lehetett (vesd össze Pál 1986. 327.). Vesd össze Áj-váj c. versével:
 
 
  Vagy a tüdő, vagy a máj,
  Vagy a szív, de az a táj
  Érzem, szorul, feszül, fáj.
  Ettől csappan meg a háj:
  Ez mondja majd nekem: állj!
  Hanem panaszt ne ejts, száj!
  Az élet úgyse volt báj,
  Meghalni jobb, ha – muszáj!
 
 
 
  Isten szeressen minden jóval  
  bátyád  
 
Arany János
Arany János
 
  U.i. Ezt biz egy kissé fonákul kezdtem, de már nem írom újra. A 11 ft-ra nézve majd végzek
Laczi
Arany László
val rendelésed szerint.
Lovassy
Lovassy Ferenc
ez ideig nem fizetett,
n
Jegyzet
Lovassy
Lovassy Ferenc
ez ideig nem fizetett
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
nek
AJ
Arany János
az eladott birtok árából kölcsönzött.
jobb is volna, ha nálad fizetne, visszaadnád kötlevelét.
n
Jegyzet
kötlevelét
– szerződését
No hiszen lesz pénz mint polyva!  
 

Megjegyzések:

Lappang.
H. Fekete Péter
Fekete Péter, H.
közlése szerint „E birtok eladással kapcsolatosan
Arany
Arany János
nak három kiadatlan levele maradt fenn a családnál”, valamennyi
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez szól. Keltezésük: 1868. ápr. 1., 1868. ápr. 10.,1868. szept. 28. Másolat: MTA K Kt Ms 5451/10.