Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLYNÉ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868.
december
[bizonytalan olvasat]
 
  Kérésem s óhajtásom, ami felejthetetlenünké is volt, hogy sirkövére
[szerkesztői feloldás]
( Voinovich 1938. 220.) – sirjára ( AJÖM I. 523.; TMLev II. 478.)(
kedves komám irjon néhány sorocska emlékiratot.
[szerkesztői feloldás]
emlékiratot ( Voinovich 1938. 220.) – emlék-iratot ( AJÖM I. 523.; TMLev II. 478.)emlékiratot (
n
Jegyzet sirkövére kedves komám irjon néhány sorocska emlékiratot –
AJ
Arany János
Tompa sírkövére címmel a következő verseket írta:
 
I.  
 
  Tompa Mihály tetemén ez elomló szikla nem emlék;
  Ő maradandóbbat tőn maga műveiben.
  Csak jel: egész ország fájdalma kiért sajog egyre,
  Hű fia drága porát e helyen őrzi Gömör!
 
 
 
II.  
 
  Természet! ki ezer képben tükrözte
[szerkesztői feloldás]
jav.: ecsetelte
halálod
  S új életre hogyan kelsz, ha üdűl
[szerkesztői feloldás]
jav.: idül
a tavasz.
  Most öleden nyugszik, maga egy burkolt,
[szerkesztői feloldás]
jav.: rejtett
szomorú kép,
  Várva nagy értelmét bús tele titkainak.
  Lágyan öleld tetemét Anyaföld
[szerkesztői feloldás]
jav.: hű dalnokodat,
s ti szeretti, Virágok,
  Üljetek ágya köré, mondani méla regét. jav.:
[szerkesztői feloldás]
Szende regét ti viszont zengjetek álmaihoz.
 
 
Az 5. sor a javítás szerint került a sírkőre. ( Kéky 1912. 171. Vesd össze AJÖM I. 522.) A síremlék fontosságát
Lévay
Lévay József
1868. aug. 17-én
Gyulai
Gyulai Pál
nak írt levelében vetette föl: „
Tompa
Tompa Mihály
hamvai fölé egy nem költséges, de legalább diszes síremlék állításáról gondoskodjunk ha nem mindjárt, de a jövő évben; – gondoskodjunk akár nyilvános gyűjtések, akár magánadakozások utján.” ( GyPLev II. ) A Vasárnapi Ujság így tudósított erről: „(Tompa Mihály hanvai síremlékére) csak Gömörmegyében 1050 ft gyűlt be. Pedig nem is gyűjtöttek nyilvánosan. A siremlék szürke gránitból lesz, s a felirat készítésére – az elhúnyt költő özvegyének óhajtása folytán –
Arany János
Arany János
t kérték föl.” ( 1869. 41. sz. okt. 10. 566.) – „(
Tompa Mihály
Tompa Mihály
) elhunyt koszorús költőnknek a hanvai sirkertben Gömörmegye lelkes közönsége által fölállitandó siremlékéről emlékezik a »Gömöri Lapok« legközelebbi száma. Közli a lelkes hangon irt fölhívást, mely 1868-ban, kevessel a költő halála után a hanvai siremlékre adakozni hivta volt Gömörmegye fiait és leányait, s melynek eredménye 1100 frt lőn. Az emlék elkészítését, 12 ½ magasságú obeliszk alakjában, porosz gránitból Gerenday Antal a költő iránti kegyeletből 1035 forintért vállalta el a vasúton leendő elszállítással együtt. A »G. L.« kissé nagyon is egyszerünek itéli a pusztán sirkő jellemü emléket s ebben mi is egyet értünk vele. = Tudósításához annyit tehetünk még, hogy reá a sirverset, a gömöriek fölhívására
Arany
Arany János
készítette, az ő s a
Tompa
Tompa Mihály
nevéhez méltóan.” ( 1870. 22. sz. máj. 29. 277–278.) A síremléket csak 1874-ben állították fel ( 1874. 42. sz. okt. 18. 668.).