Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1869. január 5.
 
  Édes Barátom,  
  Ne rójátok fel bűnül e mi szegény iskolánknak, hogy ezer- meg ezer-felé vont jegyzője csak most küldi a köszönő levelet s az én recognitionalisomat,
n
Jegyzet
recognitionalisomat
– elismervényemet (lat.)
mely pedig még februárban kel 868-ban a vett akademiai ajándékokért. A minap nála vagyok épen, s ott látom a halom iratok között a megfogalmazott levelet még mind eddig el nem küldve. Sürgettem; s most kért, hogy küldjem el. Küldöm is, de egyszersmind kérem is számunkra az elnézést.  
  Magamra térek.  
  Semmit sem csinálhatok, édes Barátom.  
  A fatum különösen üldözbe vett abban az igazán rám nézve rut 1868-ban. Junius végin feleségemet alig tudták az orvosok a halál torkából vissza hozni. Utána magam lettem beteg, ugy hogy csak november óta mondhatom magamat olyan, a milyen egészségben. Tavaszszal a fiam betegeskedett.  
  Mind rettenető napok voltak a rajtam átmentek.  
  Nem üdvözölhettelek János napján:
n
Jegyzet
Nem üdvözölhettelek János napján
– dec. 27-én
de fogadd most, utólag. Az Isten a jó kivánságot utólag is elfogadja, a jó ember mért ne tehetné azt. Ha a sors rád mérte a csapást
Juliska
Arany Juliska
halálával: adja meg az utóörömet
Laczi
Arany László
ban, kire nézve csak azt sajnálom, hogy még fotográfiában sem ismerem.  
  Én holnap leszek 50 éves! Kivánj nekem csak annyit, hogy fiamat, ki most mult 16, láthassam szárnyra bocsátva.  
  A komoly gondolatok ilyenkor szállanak meg. De talán a ki eddig megtartott, megtart ezután is, hogy azokért, a kikért élnem kell, csakugyan élhessek.  
  Kedves nődet tiszteld, csókold meg nevemben is. Látlak-e még? Talán ha vasutunk megnyilik: felrándulhatok
Pest
Budapest
re,
n
Jegyzet
Talán ha vasutunk megnyilik: felrándulhatok
Pest
Budapest
re
– A Magyar Északkeleti Vasúttársaság a Debrecen és Nagykároly közötti szakaszt 1871. jún. 5-én, az onnan Szatmárnémetiig tartó szakaszt 1871. szept. 1-jén, a Szatmárnémeti és Bustyaháza közötti szakaszt 1872. jún. 16-án, a vonal Bustyaháza és Máramarossziget közötti, utolsó részét pedig 1872. dec. 4-én nyitotta meg. A vasútvonal Debrecennél csatlakozott a Tiszavidéki Vasút vonalaihoz.
hogy ne legyünk annyira néma barátok, a mennyire a távolság kényszerit bennünket.  
  Isten áldjon meg édes barátom és szeress, mint én szeretlek.  
 
Szilágyi
Szilágyi István
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
Sziget
Máramarossziget
, jan. 5. 1869.  
 

Megjegyzések:

Szilágyi István
Szilágyi István
(1819–1897): 1845-től a máramarosszigeti ref. főiskola tanára, 1850- től igazgatója, 1846-tól az Akadémia lev. tagja. Korábbi kapcsolatukra nézve lásd AJÖM XV. 898–900. és XVI. 1207–1208. Az AJÖM XV. 15 AJ- (melyekből 3 elveszett) és 24 Szilágyi-, a XVI. 2 AJ- és 2 Szilágyi-, a XVII. 4 AJ- és 7 Szilágyi-, a XVIII. 2 AJ- (melyekből 1 elveszett) és 8 Szilágyi-, kötetünk 1 AJ- és 7 Szilágyilevelet közöl.