Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – AZ EGGENBERGER FERDINAND KÖNYVKERESKEDŐ CÉGNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1869. január 23.
 
  63.  
  K.k  
  T. cz. Eggenberger Ferdinand Könyvkereskedő czégnek.  
 
Pest
Budapest
 
  Miután a Kegyetek mint főbizottmányosok által az Akadémia részére eladott könyvekről szóló s az 1866. év január 1-től 1867. év dec. 31. napjáig terjedő két évi számadás a megtörtént átvizsgálás folytán helyesnek találtatott, s kegyetek a százalékaik levonása után az Akadémiának járó egyezer hatszáz huszonhét ft. és 6 krt a felmutatott eredeti nyugta szerint az akadémiai pénztárba a múlt 1868. évi aug. 5-ik napján befizették a mondott 2 évi vagyis 1866. és 1867. évi számadás terhe alól ezennel fölmentetnek.  
  Ide rekesztem egyúttal ugyancsak a mondott számadás folytán készített s az 1868. évi számadásunknak alapjául szolgálandó könyvjegyzéket, melynél fogva az 1868-ik napévre szóló számadással együtt annak idejében, ugymint a folyó évi május 1. napjáig ide bemutatandó lesz.  
  Megjegyzendőnek találom, hogy miután az 1866. és 1867. évi számadásban a „
Vész
Vész János Armin
: Háromél” czimű munkájának eladott egy példánya
n
Jegyzet
a „
Vész
Vész János Armin
: Háromél” czimű munkájának eladott egy példánya
Vész János Armin: A háromél leirati feloldása.
Pest
Budapest
, Akadémia, 1858.
Kegyetek részéről számitásba nem vétetett, a fönnmaradt 75 példány helyett az 1868-iki alapban 76 példányt igtattam be, mihez képest az egy példány ára az 1868. évről lesz kegyetek által beszámítandó.  
 
Pest
Budapest
1869. január 23.  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.