Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – NYIL ALEKSZANDROVICS POPOVNAK
Pest
Budapest
, le 4 mai 1869.  
  Academie des Sciences de Hongrie  
  L’Academie des Sciences de Hongrie me charge de vous faire agréer ses remerciements pour l’ouvrage:  
  Madjarskij hstorik Vladislav Szalay, i historija Vengrij
n
Jegyzet
Madjarskij hstorik Vladislav Szalay, i historija Vengrij
Popov
Nyil Alekszandrovics Popov
hosszú bírálatot írt
Szalay László
Szalay László
Magyarország története című munkájáról, amelyet
V. I. Lamanszkij
Lamanszkij, Vlagyimir Ivanovics
fordított oroszra. A 200 lapnyi recenzió címe: Szalay László magyar történész és Magyarország története az Árpádoktól a pragmatica sanctioig (
[szerkesztői feloldás]
Мадьярский историк Владислав Салай и история Венгрии от Арпада до прагматической санции,
1868). Fenyő, 1963. Mai jelzete az MTA Könyvtárában: M. Tört. O. 1086.
que vous avez bien voulu lui adresser. Par son ordre cet ouvrage a été déposé à la Biblothèque de notre Institut.  
 
Jean Arany
Arany János
 
  secrétaire  
  Mons.
Nil Popow
Nyil Alekszandrovics Popov
, Professeur de l’Histoire universelle à l’Université  
 
Moscow
Moszkva
 
  (
en Russia
Oroszország
)  
 

Megjegyzések:

Nyil Alekszandrovics Popov (1833–1891): a moszkvai egyetem orosz történeti tanszékének tanára
[szerkesztői feloldás]
Magyarul:
Magyar Tudományos Akadémia
Pest
Budapest
, 1869. május 4-én A Magyar Tudományos Akadémia megbízott azzal, hogy kifejezzem köszönetét Madjarskij hstorik Vladislav Szalay, i historia Vengrij c. munkájáért, melyet Ön címére megküldeni szíves volt. A rendelkezés értelmében ezt a munkát intézetünk könyvtárában helyeztük el.
Arany János
Arany János
titkár Nil Popov úrnak, az egyetem világtörténelem professzorának Moszkva (Oroszországban)