Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ARANY JÁNOSNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Bécs, 1869. július 1.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Bécs, 1869. július 1.
AJ
Arany János
-t háziorvosa,
Kajdacsy István
Kajdacsy István
, „Pestmegye tiszti főorvosa, Karlsbadba küldi.
[szerkesztői feloldás]
...
Első évben
László
Arany László
fia elkíséri Bécsig, onnan Münchenbe megy”; „
Arany
Arany János
először a Hôtel de Russie-be szállt (júl. 2.), másnap azonban régi szalontai ösmerőse,
Lovassy
Lovassy Ferenc
útmutatásával a Schlossbergen vett szállást, »Zum Walter Scott«.”( Voinovich 1938. 221–222.) „Évente négy-öt hetet tölt ott, rendesen július elejétől fogva augusztus derekáig.” (Ugyanott 225.)
 
 
[szerkesztői feloldás]
„Feleségének a költő rendesen már Bécsből küld egy megnyugtató ’levéllapot’.”
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
„Feleségének a költő rendesen már Bécsből küld egy megnyugtató ’levéllapot’.”
Voinovich 1938. 222.Bécsnek kellett kerülni; onnan délután öt órától egész éjjel vitte a gyorsvonat
Éger
Cheb
be
[szerkesztői feloldás]
Cheb
, reggel nyolc óráig, kilenctől pedig kocsin ment este hatig. Később a vasút tovább is kiépült, mégis huszonkét órába telt az út.” (Ugyanott)
„Feleségének a költő rendesen már
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre: Voinovich 1938. 222. Arany Jánosné Ercsey Julianna (1816–1885): róla lásd XV. 798–800.; XVI. 1130. A XV. kötet 12 AJ-levéltöredéket és 1 elveszett Arany Jánosné-, a XVI. 2 elveszett AJ-levelet, a XVIII. 2 AJ-levéltöredéket (melyekből 1 elveszett) és 2 Arany Jánosné-levelet (melyekből 1 elveszett), kötetünk 12 AJ- (melyekből 1 elveszett) és a 3. sz. Függelékben 1 1862-ből való AJ-levéltöredéket közöl.