Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – AZ ARANY-CSALÁDNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
Karlsbad, 1869. július végén
 
 
[szerkesztői feloldás]
„Hazajövet, 69-ben meg akarja nézni
Prágá
Prága
t;
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
„Hazajövet, 69-ben meg akarja nézni
Prágá
Prága
t„Hazajövet,
– Erre nem került sor. Ekkor írta Búcsú a fürdőtől c. versét:
 
 
  Isten veled Karlsbad szép tája! –
  Örökké az ember nem állja,
  Rothad neki tüdeje-mája; –
  Igy végződik a földi pálya.
  Alás’szolgája!
 
 
általában nappal szeret utazni, hogy a vidéket lássa.”„Hazajövet,
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre: Voinovich 1938. 228.
Voinovich
Voinovich Géza
Arany-életrajzából nem derül ki, hogy a levél
AJ
Arany János
feleségéhez vagy fiához szól, ez magyarázza az összefoglaló címzést.