Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZILÁGYI SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1869. október 5.
 
  Barátom
Sándor
Szilágyi Sándor
,  
  Az oct. 18-i űlésre semmi némű előadás nem levén a 3 osztályból bejelentve, tegnap az űlés alkalmával
n
Jegyzet
tegnap az űlés alkalmával
– Philosophiai, törvény- és történettudományi osztályülés, 1869. okt. 4. ( AkÉrt 1869. 171.)
akartam volna fogni embert; de a három osztály alig 3 tag által lévén képviselve, nem sokra mehettem. Félig-meddig, egy föltételes igéretet kaptam ugyan (
Henszlmann
Henszlmann Imre
):
n
Jegyzet
Félig-meddig, egy föltételes igéretet kaptam ugyan (
Henszlmann
Henszlmann Imre
)
Henszlmann Imre
Henszlmann Imre
(1813–1888): művészettörténész, régész. 1841-től az Akadémia levelező, 1873-tól rendes tagja; 1843-tól a Kisfaludy Társaság tagja, 1872-től a művészettörténet és a régészet egyetemi tanára. – 1869. okt. 18-án a kalocsai ásatásokról értekezett. (Philosophiai, törvény- és történettudományi osztályülés, 1869. okt. 18. (Ugyanott 183–184.)
de nem árt, sőt igen használ, ha másik tárgyról is gondoskodunk,
n
Jegyzet
de nem árt, sőt igen használ, ha másik tárgyról is gondoskodunk
– „
Szilágyi Ferencz
Szilágyi Ferenc
l. t. ily czím alatt értekezett: »XII-dik Károly svéd király Zilahon 1714- ben, mint Zoványi György helybeli ref. pap és püspök vendége.«” (Ugyanott 184– 188.)
mert amaz el is maradhat; de ha el nem marad is, illő hogy két tárgy legyen. Azért, fiam
Sándor
Szilágyi Sándor
, az osztály által reád ruházott nobile officium
n
Jegyzet
nobile officium
– nemes kötelesség (lat.)
által buzdítva, teljesítsd azt, a mit az osztályoknak (Ügyrend: 22 pont
n
Jegyzet
Ügyrend: 22 pont
„Az osztályülési tudományos előadásokra nézve a) az osztályok, értekezleteikben (Lásd: 30.), az Üléssor szerint reájok es üléseknek előadási tárgyakkal ellátásáról, illetőleg a tagok vállalkozása útján, jókor gondoskodjanak, s a megállapított előadásokról mindig jókorán értesítsék a titoknokot, hogy ez mindegyik ülés tárgyait nyolcz nappal előbb a terem fekete tábláján kihirdethesse.” ( AkAlm 1869. 127.)
) kellene teljesítni,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
de sohasem cselekszik, hanem a titoknokra hagyják, hogy bolonduljon vele a hogy tud.  
  Jó reggelt  
 
AranyJ
Arany János