Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOLDY FERENCNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1869. október 6.
 
  504  
  K.  
  Nagyságos
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
kir. Tanácsos és akad. rendes tag Urnak  
 
Pest
Budapest
.  
  A hölgyalapitványi aesthetikai dijra
pály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: pályázó
három munka
n
Jegyzet
A hölgyalapitványi aesthetikai dijra pályázó három munka
– A titoknok „bemutatja a Magyar Hölgyek alapítványából kitűzött aesthetikai feladatból folyó évi september 30-káig, mint zárnapig beérkezett következő pályamunkákat:I. Szépészettan kézikönyve, a művelt közönség számára. Jelige: »Föl nemzetem apraja, nagyja!«
Petőfi
Petőfi Sándor
.
II. »Szépészeti Előtan.« Jelige: »Kezdj buzgón s már sokra menél; halad, a ki megindult.«
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
.
III. »Aesthetika.« Jelige: »Den Stoff sieht Jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu thun hat, und die Form ist ein Geheimnis der Meister.«
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
.
A pályamunkák áttétetnek a nyelv- és széptudományi s philosophiai osztályokhoz, bírálók kinevezése végett; rendben talált jeligés leveleik, az Akadémia és Keleti Károly l. t. pecsétjével közös borítékba zárva, levéltári őrizet alá adattak.” (Philosophiai, törvény- és történettudományi osztály-, egyszersmind összes ülés, 1869. okt. 4. AkÉrt 1869. 171.).
közűl a III. számút szerencsém van Nagyságodhoz, mint osztályilag kijelölt birálóhoz, véleményre áttenni.  
  Tisztelettel  
 
Pest
Budapest
1869 oct. 6.  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.