Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZILÁGYI SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1869. november 2.
 
  Barátom
Sándor
Szilágyi Sándor
!  
 
Rómer
Rómer Flóris Ferenc
kir. tan. és akad. tag épen most (10 óra) izeni meg, hogy rekedtsége miatt nem tarthat előadást. A menynyiben
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tyád „jelentése” egy űlésre kevés:
n
Jegyzet
A menynyiben atyád „jelentése” egy űlésre kevés
– „
Szilágyi Ferencz
Szilágyi Ferenc
l. t. jelenti, hogy a Bécsben lévő svéd kir. követség titkára, Burenstam úr közbenjárása folytán, a stockholmi kir. levéltárban
találató
Szerkesztői feloldás: található
s Erdélyre vonatkozó XVII-dik századbeli számos és érdekes okmányok ügyében, Due Fridrik bécsi svéd követ excellentiájától f. é. oct. 27-ről levelet nyert, melyet fölolvasván, a következő három indítványt ajánlja az Akadémia figyelmébe.” Ezek lényege: a levél megvitatása és köszönet kifejezése a két érintett személynek. (Philosophiai, törvény- és történettudományi osztályülés, 1869. nov. 2. AkÉrt 1869. 193.)
szólj Thaly Kálmánnak ott
Budá
Budapest
n, (vagy firkants neki egy sort) azt mondta mindig van egy előadása.
n
Jegyzet
szólj Thaly Kálmánnak ott
Budá
Budapest
n, (vagy firkants neki egy sort) azt mondta mindig van egy előadása
– „ Thaly Kálmán l. t. »A gr. Forgách nemzetség levéltáráról” értekezett. (Ugyanott)
Eébaránt
Szerkesztői feloldás: Egyébaránt
 [!]
[sic!]
magam ir
ok
Beszúrás
neki ís egy úttal.  
 
Pest
Budapest
1869 nov.
2
Beszúrás
.  
 
Arany
Arany János
 
  T.
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
Urnak