Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – THALY KÁLMÁNNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1869. november 2.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
kérte Thaly Kálmánt, hogy tartson ő is előadást az aznapi Philosophiai, törvény- és történettudományi osztályülésen, mert
Rómer Flóris
Rómer Flóris Ferenc
rekedtsége miatt nem szerepelhet.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
nak, 2240. 1869. nov. 2.: „
Rómer
Rómer Flóris Ferenc
kir. tan. és akad. tag épen most (10 óra) izeni meg, hogy rekedtsége miatt nem tarthat előadást. A menynyiben atyád »jelentése« egy űlésre kevés: szólj Thaly Kálmánnak ott
Budá
Budapest
n, (vagy firkants neki egy sort) azt mondta mindig van egy előadása. Egyébaránt
 [!]
[sic!]
magam irok neki ís egy úttal.”