Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – THALY KÁLMÁNNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1869. november 12.
 
  Tisztelt tagtárs,  
 
Rómer
Rómer Flóris Ferenc
úr fentartja jogát a hétfői előadásra;
n
Jegyzet
Rómer
Rómer Flóris Ferenc
úr fentartja jogát a hétfői előadásra
Rómer Flóris Ferenc (1815– 1889) régész, művészettörténész. 1860-tól az Akadémia levelező, 1871-től rendes tagja. 1857 és 1861 között a győri bencés gimnázium tanára; az MTA kézirattárnoka, majd gimnáziumi igazgató. 1864 és 1873 között az Archaeologiai Közlemények szerkesztője, 1868-tól az archaeológia egyetemi tanára, 1869-től Nemzeti Múzeum régiségtárának őre; 1877-től nagyváradi kanonok. – 1869. nov. 15-én Jelentés olaszországi utazásomról Corvin-féle codexek érdekében című értekezését olvasta fel (Philosophiai, törvény- és történettudományi osztályülés, AkÉrt 1869. 213.)
de még egy tárgyra lenne idő, ha tehát kivánja, 2-iknak bejegyezhetem;
n
Jegyzet
ha tehát kívánja, 2-iknak bejegyezhetem
– „ Thaly Kálmán l. t. ily czím alatt értekezett: »Gróf Forgács Simon fogsága és bujdosása.«” (Ugyanott 214.)
sziveskedjék hétfőn
n
Jegyzet
hétfőn
– azaz nov. 15-én
reggelig tudósítni s a czímet (ne a múltkorit, nehogy tiltott folytatásnak lássék)
n
Jegyzet
(ne a múltkorit, nehogy tiltott folytatásnak lássék)
Thaly
Thaly Kálmán
utolsó előadásának címe: A gr. Forgách nemzetség levéltáráról (Philosophiai, törvény- és történettudományi osztályülés, 1869. nov. 2. AkÉrt 1869. 193.)
beküldeni.  
  Maradván  
 
Pest
Budapest
, 1869 nov. 12.  
  tisztelője  
 
AranyJ
Arany János
 
  T. Thaly Kálmán urnak.