Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ARANY LÁSZLÓNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
Karlsbad, 1870. augusztus 9.
 
  Hírek dolgában sokkal előbb járunk, mint ti: úgy hogy szinte boszúság pesti lapokat olvasni. Ezek még most is a saarbrückeni győzelmen s a weissenburgi csorba
Mac-Mahon
Mac-Mahon, Patrice de
által leendő kiköszörülésén rágódnak,
n
Jegyzet
Ezek még most is a saarbrückeni győzelmen s a weissenburgi csorba
Mac-Mahon
Mac-Mahon, Patrice de
által leendő kiköszörülésén rágódnak
Patrice de Mac Mahon (1808– 1893): Franciaország marsallja, 1873 és 1879 között elnöke. – 1870. aug. 2-án a franciák 6 hadosztállyal támadtak, s elfoglalták a Saarbrücken környéki magaslatokat.
Moltke
Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
kétfelé osztotta a porosz hadsereget: a jobb szárny Saarbrücken felé indult, a balszárny pedig
Lotaringiá
Lotaringia
t és Metzet célozta meg; jobbszárnyuk azonban szembekerült a franciákkal.
Mac-Mahon
Mac-Mahon, Patrice de
későn ismerte fel, hogy egyik hadosztályát támadás fenyegeti; a poroszok szétverték
Douay
Douay, Charles Abel
alegységét és maga a tábornok is elesett. A weissenbourgi ütközetben a poroszok 50 000 fővel győzték le a 6000 fs francia hadosztályt.
s mi két nap óta tudjuk már, hogy fut a francia ebestül, macskástul,
Páris
Párizs
felé.
n
Jegyzet
mi két nap óta tudjuk már, hogy fut a francia ebestül, macskástul,
Páris
Párizs
felé
– A második ütközetre a hoguneau-i erdő előtt került sor, ahol
Mac-Mahon
Mac-Mahon, Patrice de
csak 48 ezer embert és 167 löveget tudott szembeállítani a poroszok 100 000 főből és 342 lövegből álló túlerejével. Elzász így a poroszok kezébe került,
Mac-Mahon
Mac-Mahon, Patrice de
pedig kénytelen volt visszavonulni.
Nagy idők, fiam! mit érünk? mit érsz?