Aranysárkány fejléc kép
 
EDOUARD SAYOUS – ARANY JÁNOSNAK Pesten,
[szerkesztői feloldás]
1870. augusztus-szeptember
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1870. augusztus-szeptember
[bizonytalan olvasat]
Edouard Sayous
Sayous, Edouard
AJ
Arany János
életében többször járt Magyarországon: 1868. augusztusában, 1870 augusztus-szeptemberében, 1873 szeptemberében és 1875. májusában-augusztusában. A Société de Géographie évkönyve szerint a társaságnak 1869-ben lett rendes tagja. Első, a magyarokról írt munkájára (1872) hivatkozott volna, mint ahogy magyar akadémiai tagságára (1875) is. Mindezek jegyében a levél feltehetőleg 1870 augusztus– szeptemberéből való.
Penték.  
  Tekintetes Ur,  
  Bocsásson ha egy franczia tanar sok hibakkal magyarul ír (és beszél, fajdalom!) Mar két évből a magyar törtenetet és irodalmat tanulom. Mar egyszer, mint a Société de Géographie rendes tagja, olly bátor, vagy vakmerö voltam, a M. T. Academianak irni, egy szép ajándék felett
K
Beszúrás
öszönő! Ma egy hires költöt látogatni kivánom, a ki egy költeményben irt:  
 
 
  a muvész háza a szeles világ.
 
n
Jegyzet
a muvész háza a szeles világ
 
 
  „Művész hazája széles e világ”
 
 
(
AJ
Arany János
: A költő hazája)
 
 
  Ha jól emlékezem, ezt a’ költöt kegyed igen jól ismer. Reménylem hogy ez a’ költő egy fran
c
Beszúrás
ia embert nehany orömmel fog látni, a’
Magyarorszag
Magyarország
barátját.  
  Még sokat könyveket itt venni akarom, és reménylem jó tanácsat – Már a nemzeti könyvtarba jöttem, hól a rettenetes „Zárva van”t lattam, de egy szives könyvtár őr nyittot nekem.  
  Hólnap délelőtt kegyedet látni itthon reménylem. Az Angol királynében
n
Jegyzet
Az Angol királynében
1839-től 1916-ig működő szálloda az akkori Nagyhíd u. 1. szám alatt (ma
Deák Ferenc
Deák Ferenc
u.), nevét Viktória, angol királynőről kapta.
egy hetig legalabb maradom.  
  Dr.
Sayous Ede
Sayous, Edouard
 
  A Párisi egyet. történ. tanar
n
Jegyzet
A Párisi egyet. történ. tanar
Sayous
Sayous, Edouard
a Lycée Charlemagne középiskolai tanára volt Párizsban, ismereteink szerint a város egyetemén nem tanított.
 
 

Megjegyzések:

Edouard Sayous
Sayous, Edouard
(1842–1898): francia történész, 1875-től az Akadémia kültagja, a Kisfaludy Társaság leveleőz tagja. Főbb művei: Histoire des Hongrois et de leur littérature politique de 1790 à 1815 (1872), Les origines et l’époque païenne de l’histoire des Hongrois (1874), L’invasion des Mongols en Hongrie dans les années 1241 et 1242 (1875),L’histoire générale des Hongrois (1876), Etudes sur la religion romaine et Le Moyen Age oriental (1889), Arany, poète national hongrois (1893). Vesd össze Baranyai 1919.; Olay 1931.; Nagy Miklós 1931.