Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Pest, 1870 sept. 30.  
 
 
  „Itt van, násznagy uram, a második étel,
  Mig más következnék, vedd jó egészséggel.”
 
n
Jegyzet
 
 
  „Itt van, násznagy uram, a második étel,
  Mig más következnék, vedd jó egészséggel.”
 
 
– Vesd össze:
 
 
  „Itt van, násznagy uram, az harmadik étel,
  Még más következik, éljék egészséggel!”
 
 
Lásd Csörsz–Küllős 2006. 286. sz. 448. Jegyzet hozzá: 674–675. Először: Vőfények kötelessége irattatott Mátyus Péter által (
Pest
Budapest
, Patzkó Ferenc nyomdája, 1793). Közli Orbán Balázs is a Székelyföld leírása (1868–1873), XXIV. Kovászna c. fejezetében.
 
 
  Ezuttal indul háromezer kétszáz. Még ugyanannyi követendi. Ha valami kamat kiegyenlités szükséges, azt légy szives ellegezni.  
  Balog János úr fölkért volt engem, lennék eszköz benne, hogy
Anti
Balog Antal
fia a jogot ez évben mint magántanuló végezhesse. Sziveskedjél az Elek figyelmét fölhivni a hivatalos Közlöny sept. 27-i számában megjelent hirdetésre, mely szerint „a vallás és közokt. ministerium a jogakadémiai tanfolyamra magántanulhatási engedélyt kér tanúlók ez iránti folyamodásukat (folyamodását) a fenálló rendszabályok értelmében csak azon esetben fogja tárgyalásba venni, ha azok october 15-ig és kellően felszerelve nyújtatnak be.  
  Szives öleléssel  
  szerető rokonod  
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtár B 9100.