Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1870. október 5. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
megerősíti a
Szalontá
Nagyszalonta
ra küldött pénz megérkezését. maga is adósság felvételére van kötelezve, hogy fedezze megszaporodott kiadásait, s egyéb, anyagi feltételektől is függő elhatározásai is vannak.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2276. 1870. okt. 5.: „E szerint, az én »juhocskáim« megérkeztek szépen.
[szerkesztői feloldás]
...
A betáblázás rendét illetőleg odavetett kérdésemre, azóta, a telekkönyvi kivonat is felvilágosított
[szerkesztői feloldás]
...
. Elhiszem, hogy ideiglenesen adosság fölvétel által vagy kénytelen födözni megszaporodott (s részben örvendetesen szaporodott) kiadásaidat.
[szerkesztői feloldás]
...
A másik elhatározásodat, a te szempontodból, (magam szeretnék minden hivataltól ezer mérföldnyire lenni) helyeslem, s talán, ha kijő a sorja és te tudatod velem lépéseidet, valamicskét tehetek is azok támogatására.”