Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LOVASSY FERENCNEK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1870. október 11.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
– fia távollétében – feltehetőleg, a Magyar Földhitelintézettől szerzett értesülést vagy támogatást
Lovassy
Lovassy Ferenc
számára.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
AJ
Arany János
-nak, 2279. 1870. okt. 16: „Fogadd őszinte köszönetemet szivessegedért, melylyel a te derék fiadhoz intézett levelemben foglalt ügy előmozditásában – f. hó 9ik és 11éről szólló becses soraid szerint – eljártál.”