Aranysárkány fejléc kép
 
LOVASSY FERENC – ARANY JÁNOSNAK
N. Szalonta
Nagyszalonta
8¯7¯0. october 16.  
  Kedves barátom!  
  Fogadd őszinte köszönetemet szivessegedért,
n
Jegyzet
Fogadd őszinte köszönetemet szivessegedért
Arany László
Arany László
munkahelyétől, a Magyar Földhitelintézettől szerzendő értesülésről vagy támogatásról lehet szó.
melylyel a te derék fiadhoz intézett levelemben foglalt ügy elmozditásában – f. hó 9ik és 11éről szólló becses soraid szerint – eljártál.  
  A mai napon közöltem az árpádiakkal
Csengerÿ
Csengery Antal
felvilágositását,
n
Jegyzet
A mai napon közöltem az árpádiakkal
Csengerÿ
Csengery Antal
felvilágositását
Csengery Antal
Csengery Antal
volt a Földhitelintézet egyik igazgatója; Árpád: falu Bihar megyében.
kiktöl ezért én majdnem oly nagyszerüen hálás elismerést nyertem, mint a mint Te éntőlem valóban érdemelsz.  
  Lehet, hogy
Laczi
Arany László
t, ha hazajön,
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
t, ha hazajön
Arany László
Arany László
1870. okt. elejétől egy hónapig tartó utat tett Olaszországban (vesd össze:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2271. 1870. szept. 29.)
még egyszer megbúsitom embereim érdekében; egyébiránt számitásaik, s teendöiket illetőleg igy is eleget tudnak már, s leveled tartalmával valóban meg lesznek vigasztalva.  
  Én a püspök fürdőben
n
Jegyzet
a püspök fürdőben
Püspökfürdő: Nagyváradtól 9 km-re található település.
töltött másfél heti curám után tegnapelőtt este óta itthon vagyok; ujabb specificus baj miatt nem volt nekem szükségem a fürdőzésre, csak a tavalyi eljárást akartam ismételni oly föltevésben: hogy ha képzelt vagy tán igazi hatásával kicsalhatnék hasamból télire egy pár követ még, annál több reményt táplálhassak egypár évi élettartamra. Mert hogy azok vannak még benn számosan, aról erősen meg vagyok győződve.  
  Különben – noha sebem szivárog, és
terülte
Szerkesztői feloldás: területe
is épen olyan mint azelőtt – állapotom, daczára naponkénti kocsizásokkal járó nyughatatlanságimnak – kielégitő.  
  Szives tiszteletem és legjobb kivánatim kifejezése mellett vagyok  
  igaz barátod  
 
LovassÿFerencz
Szerkesztői feloldás:
Lovassÿ Ferencz
Lovassy Ferenc