Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI FERENC – ARANY JÁNOSNAK
Buda
Budapest
2/XI 870  
  Tekintetes fő titkár Ur!  
  Bocsánatot kérek s remélek t. főtitkár urtól, hogy most újra azon kérésemmel alkalmatlankodom, miért tegnapelött azt tettem. Az akkor átadott akademiai dolgozataim kimutatásába, mint haza jövet egy pár hiba még is becsuszott, jelesen egyik dolgozatom már emlitve volt az akad. Almanachban.  
  Most ide zárva küldöm a kijavitott kimutatást, esedezvén tek. főtitkár urnak, ezt iktatni be a jövő évi akad. Almanachba, az ott lévő hibást pedig féretéve, azt nekem, midőn főtitkár urnál megjelenek, kézbesitni s igy visszaadni.  
  Teljes tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Szilágyi Ferencz
Szilágyi Ferenc
 
  l. tag