Aranysárkány fejléc kép
 
KRÖSI MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1871
 
 
[szerkesztői feloldás]
Kőrösi Mihály megígérte, hogy az
Arany
Arany János
tól kölcsön kapott 150 forintot 4%-os kamattal negyedévenként törleszteni fogja a következő esztendő őszétől kezdve.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Kőrösi Mihálynak, 2388. 1874. szept. 17. előtt: „Annak idején, amikor Balogh József főbiró ur ajánlása folytán nehéz helyzetedben segitettem rajtad, leveledben igéretet tettél arra nézve, hogy a tőlem kölcsön kapott 150 forintot négyes kamatával együtt fertály évenként becsületesen törleszteni fogod a következő esztendő őszétől kezdve, amikor is a termést már betakaritottad. Azóta már három termést is betakarithattál volna, ha egyáltalában vetettél volna.”