Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1871. június 28. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
felszólította Pápay Ferencet, hogy fizesse pontosabban a pénzkölcsönzés kamatait. Meghívja
Arany
Arany János
t és családját
Szalontá
Nagyszalonta
ra.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2298. 1871. jún. 28.: „Az Akadémia utolsó űlése annyi munkát halmozott a nyakamra, hogy alig vehetek időt válaszolni leveledre. Hanem, a mennyiben kell, röviden még is felelek.
Pápai
Pápay Ferenc
felszólitására talán szükség sem volt, szerződésünk megmondja, hogy ha a felmondás meg nem történik, a tőke továbbra is marad. Én, föltéve hogy a biztosság nála nem csökkent, hajlandó vagyok továbbra is nála hagyni pénzemet, ha a kamatokat pontosan fizeti a határidőre. De kérlek, hogy a tőke biztonságát ezentúl is légy szives figyelemmel kisérni.
[szerkesztői feloldás]
...
Minden esetre köszönjük szíves meghívásodat”.