Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ARANY JÁNOSNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Töredék
[szerkesztői feloldás]
Karlsbad, 1871. július 13.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arisztophanészt „Fordítni is kezdi, pusztán szórakozásul; mégis híre fut; a Napló mutatványt kér.”
Mutatványt abból adni még nem lehet
[szerkesztői feloldás]
„– üzeni felesége levelében
László
Arany László
nak –”„– üzeni felesége levelében
első durva dolgozat s miután ily lármát csaptak vele, alkalmasint abba is hagyom végkép... quid tanto proferam digna hiatu?
n
Jegyzet
quid tanto proferam digna hiatu?
– amelyet annyira méltó módon kívánnék nyilvánosságra hozni (lat.)
 
 
[szerkesztői feloldás]
„Szeretetében együtt él a kis lány édesanyja emlékével. 71-ben felesége levelében írja:”„Szeretetében együtt él a kis lány édesanyja emlékével.
A jó Isten adjon neki sok-sok örömet, azért az első nagy szomorúságért.  
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre: Voinovich 1938. 226, 230.