Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1871. november 3.
 
  Kedves barátom,  
  Olvasám a Naplóban necrologodat
Herepei
Herepei Károly
ről.
n
Jegyzet Olvasám a Naplóban necrologodat
Herepei
Herepei Károly
ről – PN 1871. nov. 3. Herepei Károly (1802–1871. október 26.): ref. lelkész, 1838-tól az Akadémia levelező tagja. Kolozsvárott és Nagyenyeden tanított, majd 1841-től
Vízakná
Vízakna
n működött.
Igen szép lenne, ha azt, némileg változtatva és bővitve, a novemberi összesülésen felolvasnád. Idő még van elég; s miután
Herepey
Herepei Károly
ről alig készűl egyhamar emlékbeszéd, legalább bejelentése ne lenne puszta bejelentés, hanem az a rövidebbgyászbeszéd, melyet az Ügyrend 11. a. pontja rendel.
n
Jegyzet
az a rövidebb gyászbeszéd, melyet az Ügyrend 11. a. pontja rendel
– „11. Az Akadémia elhúnyt tagjai emlékezetét háromféle módon tiszteli: a) Rövid gyászbeszéddel, melylyel a társ halálát valamely barátja, ki eziránt a főtitkárt mindjárt a hír vétele után tudósítja, s ilyennek nem létében a főtitkár, a temetés, vagy ha az elhúnyt vidéken lakott, a vett hír utáni legközelebbi összes ülésben jelenti be. Kiadandó az Értesitőben. b) Életrajzzal, mely az elhúnyt életéhez s irói pályájához tartozó adatokat adja. Kiadandó az Almanachban c) Emlékbeszéddel, mely az elhúnyt életét, munkálkodásait és hatását szónoki előadásban terjeszti elő.” ( AkAlm 1871. 148.)
Szász Károly
Szász Károly
1871. nov. 27-én tartotta meg a gyászbeszédet.
Így az összes űlést sem szidnák, hogy csak a folyó tárgyakon kérőd
z
Beszúrás
ik. Gondold rá magad: válaszod elvárom.  
  Szives üdvözléssel  
 
Pest
Budapest
1871
[törölt]
« oct »
nov.
Beszúrás
3.  
  barátod  
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Csontszínű fol. 23×14,8 cm. 1. levél, 2. üres