Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – GÁSPÁR IMRÉNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1872. június 13.
 
  Tisztelt Uram,  
  Becses és bizalmas soraira sajnálattal vagyok kénytelen válaszolni, hogy bár teljesen méltánylom az irodalom előmozditására irányuló nemes törekvéseiket, s azokhoz legjobb szerencsét kivánok:
n
Jegyzet
bár teljesen méltánylom az irodalom előmozditására irányuló nemes törekvéseiket, s azokhoz legjobb szerencsét kivánok
Gáspár Imre
AJ
Arany János
,
Gyulai
Gyulai Pál
és
Szász Károly
Szász Károly
támogatásával Tizednapi füzetek, majd Uj Nemzedék címmel ifjúsági folyóiratot szándékozott indítani, amely társadalmi, irodalmi és kritikai rovatokból áll. Terve nem valósult meg. Írói társaságot alapított, amely
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
elnökletével Magyar Írók és Művészek Társaságává alakult át (1873). Vesd össze: Sziklay 1955. 33, 43–46.
nemcsak egészségem s a mellett is hivatalos nyüglődéseim nem engedik, hogy részt vegyek Önök küzdelmeiben, s az irodalmi lelkes versenynek egyéb, mint távoli szemlélője
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
lehessek.  
  Szives üdvözléssel  
 
Pest
Budapest
1872 jún. 13.  
  tisztelője  
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

magánkézben (2003-ban, az árverés alkalmával tették közzé) Pontatlan, 1872. jan. 13-i keltezéssel, s a következő szöveggel: Tisztelt Uram! Roncsolt egészségem s a mellett is hivatalos nyüglődéseim közepette, nem vehetek bár részt Önök küzdelmeiben s az irodalmi lelkes versenynek egyéb, mint távoli szemlélője nem lehetek: szivesen válaszolom becses soraira, hogy teljesen méltánylom az irodalom előmozditására irányuló törekvéseiket s azokhoz legjobb szerencsét kivánok.
Pest
Budapest
, 1872. jan. 13.
Arany János
Arany János
Gáspár Imre (1854–1910): újságíró, költő, műfordító. 1872-ben
Pest
Budapest
en telepedett le. A szlovák költészet egyik első hazai ismertetője és fordítója. Művei: Babérok. Magyar költészeti gyűjtemény (
Bp.
Budapest
, 1877), Válogatott költemények (
Bp.
Budapest
, 1878); Ujabb dalok az időnek (
Bp.
Budapest
, 1878), amely
AJ
Arany János
nagyszalontai múzeumban lévő könyvei között is megtalálható; Hazánk tót népe (Tanulmány és műfordítások),
Bp.
Budapest
, 1879.