Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1872. szeptember 26.
 
  Kedves öcsém,  
 
s
Beszúrás
tem egy napot e nyugtatvány megküldésével, mert tegnap erős láz és hasmenés vett elő (valószinűleg meghüléstől.) ma
 [!]
[sic!]
már szűnik. A többiek, úgy a hogy, megvagyunk, nénéd is meghűlt, a torka fáj és reked
t
Beszúrás
, máskép türhető az állapotunk. Remélem nálatok sincs valami komolyabb baj, különben nem mellőzted volna hallgatással, mint a mehádiai illetőleg konstantinápolyi útadat.
n
Jegyzet
mint a mehádiai illetőleg konstantinápolyi útadat
Mehádia
Mehadia
(románul Mehadia) falu
Romániá
Románia
ban, a Bánságban, Krassó-Szörény megyében. 1888-ig a községhez tartozott Herkulesfürdő, amelyet az 1870-es évekig gyakran Mehádiai fürdőknek neveztek. Vesd össze Sámi Lajos: Mehádia és a Herkules-fürdők. VU 1872. 37. sz. szept. 15. 454–455. és 38. sz. szept. 22. 466.
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
utazásairól nem találtunk adatokat
 
  Isten veletek, ölellek mind  
  1872 26/IX  
  a ki túl.  
  Különben hogy vagytok? Mióta vasúti közlekedés van,
n
Jegyzet
Mióta vasúti közlekedés van
1871. szept. 14-én nyílt meg a Nagyvárad
Csaba
Békéscsaba
(Békéscsaba) közötti vasútvonal
még ritkábban hallunk felőletek:
Kálmán
Széll Kálmán
t is hiába vártuk e hó folytán, se nem jő, se nem ir. Igaz, hogy én is rosz levelező lettem: fáradt vagyok, s a mi kevés dolgom van, sok az nekem. De már csakugyan feljöhetnétek egyszer, miután az se sok költségbe se fáradságba nem kerűl.  
  Igen! hallom hogy nevemmel ott megint bolondozni akarnak.
n
Jegyzet
Igen! hallom hogy nevemmel ott megint bolondozni akarnak
AJ
Arany János
-t feltehetőleg szerették volna jelölni az 1872. júniusi országgyűlési választásokon (bár a helyi sajtóban nincs erre utalás); ez megismétlődhetett az őszi pótválasztások reménységében, amelyre azonban
Szalontá
Nagyszalonta
n nem került sor. Vesd össze: „Országgyülés. Szeptember 9-én. Korelnök benyujtja a választások ellen legujabban érkezett kérvényeket.
[szerkesztői feloldás]
Trefort
Trefort Ágoston
sopronyi és Szapáry Gyula gr. vágujhelyi mandatumaikról lemondottak. – Uj választás rendeltetik.” ( Bihar 1872. szept. 12. ) „Elnök a jegyzőkönyvnek hitelesitése után jelenti, hogy a két helyt elválasztott
Tisza Lajos
Tisza Lajos
egyik mandátumáról leköszön.” (Ugyanott 1872. szept. 14. )
Megmondhatod,
(t. i. ha kérdi valaki.)
Beszúrás
hogy ha eddig nem, bizony most még inkább nem.  
  Áldjon meg a jó isten!  
 
AranyJ.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.