Aranysárkány fejléc kép
 
LÓNYAY MENYHÉRT – ARANY JÁNOSNAK
Budá
Budapest
n 872. nov. 26.  
  Tisztelt Barátom!  
  November 22.érűl kelt becses leveledet vettem s a dec. 15.ére kitüzött Bessenyei ünnepélyre – hacsak valami rendkivüli körülmények közbe nem jönnek,
n
Jegyzet
hacsak valami rendkivüli körülmények közbe nem jönnek
Lónyay bizonytalansága a gyorsan változó belpolitikai válsághelyzetből fakadt. Az általa vezetett kormány 1872. nov. 25-én határozta el lemondását. Lónyay végül dec. 1-jén távozott a miniszterelnöki székből. Lásd Cieger 2008. 344–356.
– bizonyára meg fogok jelenni s az elnöki rövid megnyitó beszédet megtartom.
n
Jegyzet
a dec. 15.ére kitüzött Bessenyei ünnepélyre
[szerkesztői feloldás]
...
bizonyára meg fogok jelenni s az elnöki rövid megnyitó beszédet megtartom
– Az Akadémia ünnepélyén
Lónyay
Lónyay Menyhért
beszéde után
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
előadása, végül
Szász Károly
Szász Károly
A magvető (A magyar irodalom ujjászületése százados évfordulóján) c. ódája következett. Lásd VU 1872. 51. sz. dec. 22. 646.
Azonban megfogod engedni, hogy mihelyt lehet Téged meglátogassalak s szóljak Veled arról, minő modorban kellene ezen rövid megnyitó beszédet tartani.  
  Szives üdvözlettel  
  tisztelő barátod  
 
LónyayMenyhért
Szerkesztői feloldás:
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
 
 

Megjegyzések:

2 csontszínű fol. 21,2×13,9 cm. 1–2. levél, 3–4. üres